fbpx

Illum

Læs projektets egen beskrivelse

Et luksusbrand flytter ind
Illumbygningen i København har de seneste år gennemgået en stor forvandling. Et team bestående af Vilhelm Lauritzen arkitekter, MOE Rådgivende Ingeniører, Einar Kornerup og HS Hansen står bag de nye facader og en totalrenovering af hjørnebygningen ud mod Storkespringvandet.

I butikshjørnet ud mod en af Danmarks mest velbesøgte pladser i hjertet af København, har man samtidig gjort plads til en ganske særlig gæst. For her har det italienske luksusbrand Prada valgt at lægge sin første forretning på dansk grund nogensinde. Modehuset har også taget del i processen med særlige ønsker til facadens udtryk.

Arkitektur
Visionen har været at skabe en kontekstuel bygning med et moderne udtryk – en bygning, der tydeligt udtrykker den base, torso og tagafslutning, som de omgivende huse i København. Relief og dybde i facaderne har været et andet vigtigt element, der er bragt i spil i de nye facader. Facaden på hjørnebygningen på Østergade 60 var tidligere meget forskellig fra resten af Illum, og i udformningen har man fastholdt denne identitet indpasset i den københavnske kontekst.

Renoveringsprojektet
Arbejdet med at renovere facaderne på resten af Illum-bygningen har bl.a. omfattet nedtagning af de to meget kendte udvendige elevatorer på Købmagergade samt genetablering af dækkonstruktioner mm. Mod Silkegade er en tidligere nedrevet hjørnesøjle genetableret ved brug af donkrafte til sikring af korrekt lastovertagelse.

Specielt er hjørnebygningen Købmagergade/Østergade blevet gennemrenoveret og ombygget. Hovedparten af de bærende og stabiliserende konstruktioner er udskiftet, og undervejs er der indsat midlertidige konstruktioner for at sikre bygningens stabilitet. Hele bygningen er i dag opgraderet fra datiden nyttelast til vor tids nyttelast for forretninger.

Brugskvalitet

Se ovenstående beskrivelse

Bidrag til omgivelser

Selvom facaden er forskellig fra resten af Illum, er der også ligheder, der binder den sammen med dens omgivelser. Set fra Amagertorv fremstår bygningen lys – som de fleste andre huse på Amagertorv. Og går man på Købmagergade eller på Strøget, vil man opleve, at den udvendige beklædning af vindueskarnapperne er udført i materialet tombak, der også er facadebeklædning på de øvre etager af det omgivende Illum.

Udførelseskvalitet

Se ovenstående beskrivelse

Parter bag projektet

Arkitekt: Vilhelm Lauritzen arkitekter
Ingeniør: MOE Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Einar Kornerup
facadeenter HS Hansen

Sted

Østergade 52
1100 København K

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Erhverv

Areal

Over 20.000m2