fbpx

HYLDESJPÆLDET

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2010

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2

Læs projektets egen beskrivelse

Hyldespjældet er et EUDP projekt med fokus på energirenovering, indeklima og merværdi for brugerne og omfatter renoveringen af et prøvehus ifm. COP15 i København 2009.
Projektet er blevet til i et tæt samarbejde imellem rådgivere, producenter, bygherre og beboere og har skabt en høj grad af innovation i form af bla. en nyudviklet varmepumpe og SOLPRISME-konceptet, der skaber nye rumlige kvaliteter for beboerne i form af dagslys og naturlig ventilation.
Projektets renovering er baseret på en totaløkonomisk beregning til en konvertering til CO2 neutralt byggeri og en selvforsynende enhed.
Renoveringen består af montering af præfab. højisolerede facadeelementer. Tagene efterisoleres og monteres et SOLPRISME med solfangere, solceller samt ovenlys. Taget dækkes med sedum for aflastning af kloaknet og et forbedret mikro-klima.
Projektet er et eksempel på god renovering fordi det kombinerer bæredygtighed med fokus på energibevidsthed, CO2-neutralitet samt indeklima med markant forbedrede bokvaliteter.

Fotos – Torben Eskerod & VELUX Group

Sted

Høkerlængen 2
2620 Albertslund