fbpx

Himmerland Boligforening 19

Læs projektets egen beskrivelse

De 370 boliger udgør et tidstypisk alment boligbyggeri fra 70’erne. Renoveringen forandrer det anonyme boligområde til et levende, socialt bæredygtigt kvarter, hvor landskabelige elementer gør det enkelt at finde vej, og åbne forhaver giver identitet til stedet.
De 6 boliggader får hver sin karakter i form af signaturtræer: Askehaven og Hassellunden er karakteriseret ved store forhaver og brede gangstier. I Æblevænget og Kirsebærlunden smelter gaderummet, forhaverne og de private haver sammen, så det opleves som ét intimt og grønt opholdsareal blot afgrænset af varierende, lave beplantninger. Pærehaven og Blommevænget fungerer som et klassisk rækkehusområde med fortov, der afgrænser forhaverne fra gaderummet. Et enkelt stisystem og p-pladser ved boligerne giver også området en bedre infrastruktur.
Bebyggelsen omdannes til et imødekommende og bæredygtigt byggeri med forbedrede udearealer.
Facaderne beklædes med træ og indrettes med store vinduespartier, franske altaner og karnapper, der giver markant bedre lys- og udsigtsforhold.
Nogle boliger lægges sammen til større lejligheder, andre udvides opad som moderne tagboliger i to etager med åbne rumforløb og glaspartier fra gulv til loft. På den måde forvandles boligforeningen til en tidssvarende familieegnet byhus-bebyggelse. De fleste boliger i stueplan er handicapvenlige og har egen gårdhave og carport.
Et centralt placeret aktivitetshus fungerer som samlingspunkt for alle foreningens afdelinger i området. Huset lever op til energikravene for 2020.
Bebyggelsens konstruktive system med bærende tværskillevægge har givet mulighed for en total udskiftning af de eksisterende facader. Eksisterende betonplader afmonteres, og nye, lette facadepartier i form af etagestore præfabrikerede elementer monteres.
C.F. Møller har været drivende kraft i afholdelsen af beboermøder – fra præsentation af de første ideer til urafstemning om det endelige forslag som grundlag for den endelige ansøgning til Landsbyggefonden.

Parter bag projektet

Bygherre: Himmerland Boligforening
Arkitekt og Landskab: C.F. Møller
Ingeniør: COWI
Med støtte fra Landsbyggefonden

Sted

Tambosundvej/Sallingsundvej
9000 Aalborg

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2