fbpx

Rådhus

Læs projektets egen beskrivelse

Rådhuset er opført i 1852 som en bygning i ny-gotisk stil med mange krævende håndværks-mæssige løsninger hvad angår gørtler-, murer-, skifer- og kobberarbejder. Bygningen trængte til en gennemgribende renovering både hvad angik tag, isolering, gavle, façadeudsmykninger og indretning. Den indvendige del af renoveringen har bestået i at ændre kontorerne fra små og utidssvarende kontorer til kontormiljøer i åbent plan. Indretningen er gennemført efter principperne med aktivitetsbaserede arbejdspladser, hvor hovedfokus er at understøtte videndeling og samarbejde blandt medarbejderne samt at optimere arealudnyttelsen.

Udfordringen har været at renovere og restaurere store dele af den historiske bygning med respekt for de historiske og håndværksmæssige traditioner og i henseende til behovet for generelle fornyelser. Dette indebar, at klimaskærmen blev totalrenoveret, idet murværket var ved at styrte sammen på grund af frostsprængninger, tæringer og generelt forfald. Dette gjaldt både søjlegavlen til Stengade og kamtakgavlen til gården. Skifertaget havde utætheder og kobberinddækninger var ved at falde fra. Enkelte pinakel spir var knækket og var til fare for de forbipasserende i gågaden. Det var sidste udkald for en gennemgribende renovering.

Det gamle skifertag er blevet nylagt med kobberinddækninger og nye ovenlys. Eksisterende pyntekviste er bevaret, og spær er blevet påforet suppleringsspær i forbindelse med at alle indvendige lofter, vægge og gulve er blevet miljøsaneret.

Det er lykkedes at bevare det oprindelige tømmer med kongesøjler, dobbeltspær og skråbånd – synligt – og samtidigt at efterisolere klimaskærmen svarende til dagens strenge krav. Dette er foregået uden at gå på kompromis med de historiske bygningsdetaljer, men således at de gamle udslidte kontorarealer i tagetagerne, i dag fremstår funktionelle, sunde og med respekt for de eksisterende bygningskvaliteter.

Blik for brugerne

Der er overalt anvendt bæredygtige renoveringsprincipper med en udstrakt grad af sortering og genbrug af mursten, munkesten og formsten. Klimaskærmen er komplet efterisoleret til dagens standard under anvendelse af miljøvenlig træfiberisolering.

Brugskvalitet

Renoveringen har højnet den arkitektoniske og miljømæssige kvalitet for brugerne i det daglige på grund af de forbedrede planløsninger og de nye sunde overflader og klimatekniske installationer.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen fastholder de værdifulde historiske kvaliteter i bybilledet, der med deres detaljerigdom bidrager til at skabe helhed, identitet og kontinuitet i oplevelsen af købstadens forsatte beståen set i et socialt og arkitektonisk perspektiv.

Eksempelværdi

Renoveringen af rådhuset er et eksempel på en kompliceret renovering, der er udført i fag-entreprise med en komprimeret tidsplan. Renoveringen bevarer bygningens håndværks-mæssige og arkitektoniske kvaliteter, og er også gennemført med høj energi fokus.

Solidt samarbejde

Byggeriet er på trods af sværhedsgraden blevet gennemført i et eksemplarisk samarbejde mellem bygherre, rådgivere, myndigheder og fagentreprenører. Uden dette gode samarbejde ville det ikke have været muligt at gennemføre denne renoveringen på 9 måneder.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen har bevaret og højnet bygningens værdi i kraft af energibesparelser på el og varme i størrelsesordenen 35%, kombineret med et større anvendelses-potentiale og en større komfortforbedring af de renoverede rum.

Udførelseskvalitet

Eksempelvis er murværket i bygningens rigt udsmykkede søjle- og kamtakgavl demonteret, sorteret og genopbygget med en blanding af nye og gamle formsten. Hertil er medgået 4500 nye formsten med i alt 12 varianter, baseret på omfattende registreringer.

Parter bag projektet

Tømrer/stillads - VIDA A/S
Murer - Øens murerfirma
Blikkenslager - Finn Vindahl Andersen
Elektriker – Dyhl

Sted

Stengade 59
Helsingør

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2