fbpx

Gammel Valbyhal

Læs projektets egen beskrivelse

Eksempelværdi og udførelse
Valby Idrætspark er resultatet af en arkitektkonkurrence i 1939, som Ark. Hans Henning Hansen i samarbejde med ark. Philip Arctander og ark. Steen Eiler Rasmussen vandt og senere opførte – omend i en noget beskåret version – i perioden frem til 1942.
Anlægget som udover Gl. Valbyhal rummer omklædningsfaciliteter for såvel indendørs som udendørs aktiviteter, har frem til 2012 fungeret, og har været rammen om alle former for sportslige aktiviteter – fra petanque, badminton, alle former for boldspil til diverse former for stavsport.
Det var hverken på grund af de funktionelle eller arkitekttoniske kvaliteter, at det i 2012 blev besluttet at gennemføre en omfattende renovering af hele anlægget.
Efter 70 års brug, uden de store indgreb, var anlægget nedslidt – med byggematerialer og specielt energinormer som hørte en svunden tid til, hvorfor opgaven var at energirenovere bebyggelsen med den respekt som arkitekturen fortjente.

Energikrav og bæredygtighed
Da der i den økonomiske bevilling var såvel øremærkede genopretnings- som energimidler, følte såvel bygherre som rådgivere en forpligtelse til så nænsomt som muligt og med al respekt for de arkitektoniske kvaliteter at opgradere anlægget, så det nu lever op til gældende energikrav. I det tilfælde det har været forsvarligt er skelet til 2015 krav.
Alle konstruktioner og installationer – el-installationer/varme- og ventilation er energioptimerede – ligesom der er lagt vægt på, at de akustiske forhold skulle forbedredes.
Vinduer og dørpartier er udført med energiruder i proportioner, som respekterer de oprindelige formater.
Murværk, som har båret præg af årtiers graffiti-behandling, er blevet renset nænsomt, og murværk er fuget om. Alle ydervægge omkring omklædningsrum, udført som hulmur er udført hulmursisolerede.
Alle tagflader er ændret fra kolde til varme tage – i et materialevalg, der i videst muligt omfang er søgt udført med samme kvaliteter som oprindeligt.
Gl. Valbyhal udgjorde en udfordring i forhold til normal energioptimering, da hallen er opført i et enkelt lag teglblokke – konstruktionstykkelse ca. 20 cm, med lodrette luftfyldte kanaler. Denne konstruktion viste sig problematisk, da bæreevnen var minimal. Dette viste sig dog at være startskuddet til et projekt, hvor murværket igen kom i fokus.
Som det vil kunne iagttages er det lykkedes at finde en teglsten med samme kendetegn som de oprindelige gul/rød flammede teglblokke.
Gl. Valbyhal fremstår i dag med samme kvaliteter som tidligere – omend såvel murkonstruktion som de store vinduespartier og tagflade lever op til dagens sandard.

Samarbejde og proces
I forløbet blev Gl. Valbyhal opgraderet til at danne rammen om stavsportsaktiviteter i kommunen. Denne status er yderligere blevet forstærket af, at der sideløbende er blevet opført et ”Stavsportens Hus” hvor aktiviteter som Floor-ball og Hockey er forenede.
Såvel Gl. Valbyhal som klubfaciliteter og øvrige tilknyttede funktioner er udformet i samarbejde med de klubber, som har til huse i anlægget. Alt fra krav til det fladeelastiske gulv til den mulige mørklægning af hallen, til farver og robuste overflader har været igennem en brugerproces, hvor holdninger er fremført og hvor beslutninger er taget, så hallen i dag fremstår som en dagslyshal med mulighed for mørklægning, når dette måtte kræves. Ventilationsanlæg er udformet så gener i forhold til fjersport er minimeret og paneler og søjler er udformet, så de tåler de stød som hockey-kugler og barnehoveder forårsager.

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne
Kommer man forbi hallen i dag befinder man sig ofte i et godt selskab med fritidsbrugere som petanque-damerne ved frokosttid, de modne badmintonspillere, men også boldspillerne i de sene aftentimer førnævnte hockey-spillere med massive kugler, der flænser luften og panderne.
Der er i projektet lagt væg på størst mulig transparens, så dagslys kan minimere energiforbruget og der er såvel ind- som udkig fra hallen til såvel haverummet som til den store forplads foran Vandkulturhuset og hvor Valbyhallen danner den 3. væg i anlægget.

Økonomi og værdiforøgelse
Hele anlægget omkring Valby Idrætspark har fået et markant løft, hvor også Valbyhallen har gennemgået en forandring, hvor tagflade er energioptimeret, og hvor et stort solcelleanlæg fremover skal vise deres værd.
I Valby Idrætspark vil man snart kunne måle resultaterne af de talrige tiltag, som er gjort og som allerede i dag betyder, at aktiviteter kan afvikles uden overtøj.
Bevæger man sig rundt i området i aftentimerne, kan dette nu forgå på betryggende vis, da området også i forbindelse med renovering af udearealer har opgraderet belysningen.

Udførelseskvalitet
I hele forløbet har der været fokus på at anvende de til rådighed værende økonomiske midler, på en måde så anlægget tåler den brug som et anlæg af denne karakter skal kunne.
Specielt har det været positivt, at der har været mulighed for at arbejde med en teglløsning ved efterisolering af Gl. Valbyhal.
Det har ligeledes været muligt at arbejde med nye løsningsmodeller, hvor teglstenen er kombineret med en let konstruktion, men også hvor der arbejdes med en tegl/STO – konstruktion.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Ejendomme
Arkitekter: BBP
Ingeniører: Balslev
Entreprenør (inde): Botica
Entreprenør (ude): Københavns Byggestyring

Sted

Julius Andersensvej 1
2450 København SV

Realiseret

2012

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2