fbpx

Falkonergårdens Gymnasium & HF

Læs projektets egen beskrivelse

I 2010 blev den nye idræts- og forsamlingssal til Falkonergårdens Gymnasium & HF udbudt i offentlig projektkonkurrence. Ved konkurrence indledtes en proces, der vidner om et vellykket samarbejde og et resultat der fremover vil stå som eksempel på transformationer af eksisterende bygninger til nutidens behov.

I 2011 vandt Falko Arkitekter, ved arkitekterne Carl Lyneborg, Høgni T. Hansen og Professor Tage Lyneborg. Byggeriet stod færdigt i januar i 2015.
I den bløde form, tilføjet skolens stramme komposition, er der skabt en ligevægt mellem byen og Grøndalsparken, mellem skolens formelle undervisningslokaler og en sal til uformel kropslig udfoldelse.

Som en tilføjelse til skolens andre betydningsfulde interiører, er Idræts- og forsamlingssalen store volumen beklædt i træ. Skolegårdens eksisterende pergola er flettet ind i den nye bygning. Sammen med den uformelle form og træets stoflighed, fremmer pergolaen en lethed af salens ydre volumen, der står i kontrast til de øvrige bygningers formelle mønstermurværk.

Salen er en stålgitterkonstruktion, der står på tolv søjler. Den holdes i bunden af et indspændt in situ støbt tagdæk, der hviler af på betonelementer, der står langs de eksisterende bygninger, men konstruktiv er koblet fra.
Den udvendige listebeklædning er cedertræ. I foyeren samler materialer og farvevalg det nye og det eksisterende.
I salen er alt beklædt med eg: gulve, tribuner, vægge lofter og søjler. Det er et apteret rum hvor al teknisk infrastruktur er integreret.
Træet favner hele rummet og giver interiøret en særlig intim rumlig atmosfære.

Den nye idræts- og forsamlingssal lever op til alle de teknisk energikrav der stilles til en ny bygning.
Det er de arkitektoniske løsninger der rumligt forener stedets og programmets forskelle mellem formelle og uformelle begivenheder der udvider og løfter skolens eksisterende midler og kvaliteter ind i skolens aktuelle behov og identiet.

Blik for brugerne

Salens energiforbrug reduceres ved strålevarmepaneler, store ovenlys med naturlig og mekanisk udsug og sportslysarmatur, alt samlet i et mønster, der trækker på de eksisterende bygningers mønstermurværk.

Brugskvalitet

Med bygherrens ønske om en sal til idræt og fest, udfordrer løsningen programmet og fejrer rummet med en særlig gestus, til stor glæde for såvel de formelle som de uformelle begivenheder.

Bidrag til omgivelser

Som Team Danmark Gymnasium, har skolen fået et attraktivt varetegn, der tiltrækker idrætsudøvere. Salens kvalitet har fået opmærksomhed på landsplan, hvor bl.a. landsholdet i basketball har holdt træningslejr. Naboer bruger salen flittigt i aftentimerne.

Eksempelværdi

Salen trækker på anlæggets forankring i en dansk byggetradition, der ansvarligt indgår i en større samfundmæssig kontekst. Salen afspejler en mådeholden og raffineret bevidsthed om konstruktionens og materialernes kvaliteter og betydning for nutiden.

Solidt samarbejde

Ved en offentlig projektkonkurrence valgte bygherren totalrådgiveren. Som nyetableret tegnestue, har det været en stor udfordring for alle samarbejdspartnere i udførselsprocessen. Men resultatet vidner om et særdeles vellykket samarbejde.

Økonomi og værdiforøgelse

Idræts og forsamlingssalen har forenet de formelle og uformelle begivenheder, der har resulteret i et stigende antal ansøgere til Gymnasiet, både af eliteidrætsudøvende og af elever generelt, der styrker Gymnasiets identitet og dets økonomi.

Udførelseskvalitet

I et samspil mellem salens gitterkonstruktion og aptering er alle tekniske installationer integreret. Det har stillet høje krav til faglig koordinering på tværs faggrupper. Det er løst med faglig færdighed i særklasse og resulteret i rummets karakter.

Parter bag projektet

Bygherre: Falkonergårdens Gymnasium & HF
Totalrådgiver: Falko Arkitekter ApS
Rådgivende Ingeniører: MOE

Yderligere information om projektet

http://www.falkoarkitekter.dk

Sted

Sønderjyllands Alle 25
2000 Frederiksberg

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2