fbpx

Engtoftevej 4

Frederiksberg C

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet omhandler en renovering af en udlejningsejendom som var meget forfalden. Ved projektets start var 6 ud af 8 lejligheder fraflyttede og alle lejlighederne var i dårlig stand og uden tidsvarende køkken, badfacilittetter eller installationer. I løbet af projektet besluttede bygherre at omdanne ejendommen til en andelsforening. Andelsforeningen blev stiftet december 2011.
Renoveringsarbejdet fandt sted fra juli 2010 til april 2012. Den første lejlighed var færdig og blev taget i brug efteråret 2011.

Projektet omfattede af 8 lejligheder, 2 erhvervslejemål samt for- og bagtrappe og kælder og facade. Renoveringen og den efterfølgende omdannelse til andelsforening skabte grundlag for en væsentlig værdiforøgelse. Renovering er tillige sket på en fremtidssikrende måde således, at der er skabt mulighed for at der kan etableres to taglejligheder i den uudnyttede tagetage samt etableres elevator i den nuværende skakt til bagtrappen. Dette vil bidrage yderligere til værdien af ejendommen og øge adgangen til lejlighederne for også omfatte seniorer og gangbesværede.

Renoveringen er sket med respekt for de oprindelige materialer og uden at den originale arkitektur er ændret. I det omfang det var muligt blev de oprindelige materialer (gulve, vinduer og døre) opretholdt og renoveret. Projektet omfattede følgende:

• Etablering af tidsvarende rumfordeling et stort køkkenalrum centralt beliggende i lejlighederne og udgang til stor altan. Omlægning af planløsning skete uden flytning af bærende vægge
• 5 kvm altan til hver lejlighed, udført meget transparente, således at de ikke virker dominerende i forhold til bygningen
• Nye badeværelser med gulvvarme, vaskesøjle og lavskylstoilet
• Byggeherre gav mulighed for individuelle tilpasninger i lejlighederne, således at der var mulighed for at foretage individuelle tilvalg i forhold til f.eks. valg af køkkenelementer, valg af indretning på badeværelser og efterbehandling af gulve
• Vægge, gulve, lofter, døre er renoveret og malerbehandlet.
• Vinduer er udskiftet med trævinduer, Frederiksberggrøn, lavenergiglas
• Brandsikring og lyddæmpning af lejlighedsskel
• Installation af ventilationsanlæg med trykstyret reguleret (konstant sug efter forbrug)
• Installation af fjernvarmeunit, varmtvandsbeholder samt nye radiatorer i hele bygningen
• Utidssvarende elinstallationer udskiftet i hele bygningen og der er udskiftet HPFI anlæg
• Trapperum er istandsat og nye BD 30 døre til trapperum fra alle lejligheder
• Varmerør er efterisoleret
• Rørføringer, ventilationssystem og brandsikring er udført med etablering og tagboliger og elevatorer for øje
• Installation af individuelle forbrugsmålere på el, vand og varme
• Etablerering af individuelle kælderum til de enkelte andelshavere samt fællesrum til foreningen
• Ejendomsfacade er renoveret
• Gård / haveanlæg er renoveret af andelsforeningen efterfølgende

Som følge af en nænson renovering og en omlægning af planløsningen i de eksisterende lejligheder er der skabt 8 nye centralt beliggende familievenlige lejligheder med en meget høj boligkvalitet. Endvidere der er blevet stiftet en ny og velfungerende andelsforening, som er født med en fornuftig og bæredygtigt økonomi givet den gode vedligeholdelsesstand af ejendommen ved foreningens stiftelse. De oprindelige beboere fik mulighed for at blive boende som lejere i det omfang de ønskede at indgå i andelsforeningen eller fortsætte som lejere via bygherre. Renovering har forøget nytteværdi af lejlighederne betydeligt og bragt ejendommens funktionalitet og komfort op til moderne standard.

Bilag

Parter bag projektet

Maskinfabrikken PAN A/S
HIG Ejendomsservice
Arkitektfirmaet DOMO

Sted

Engtoftevej 4
1816 Frederiksberg C

Realiseret

2011

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2