fbpx

Tingbjerg

Fremtidssikring af danske ikon-byggerier

Læs projektets egen beskrivelse

Pilotprojektet demonstrerer en ny metode for, hvordan den store murede bygningsmasse kan efterisoleres, mens de tidstypiske karakteristika og udtryk bevares. Det har hidtil været en udfordring. Nu har det vist sig, at metoden ikke kun er effektiv – den er også billigere end ventet.

Tingbjerg-området blev opført fra 1950’erne til 1970’erne. Bydelen er planlagt af den anerkendte arkitekt Steen Eiler Rasmussen, der efter engelsk forbillede skabte en by i byen.

 

Blik for brugerne

Fordelen er, at kuldebroer helt elimineres og facadens ikoniske udseende bevares. Metoden langt mindre risikofyldt end en indvendig efterisolering, som ikke gør det muligt at fjerne kuldebroer fuldstændigt, og som ofte efterlader stor risiko for skimmelvækst og fugt i konstruktionerne.

Bidrag til omgivelser

Grundlaget for kvalitetsbyggeri i efterkrigstiden var højtudviklet håndværk. Derfor var det vigtigt for teamet, at bevare identiteten i byggerierne, der er med til at definere dansk bygningskultur før, nu og i fremtiden. Metoden giver svar på, hvordan facader og gavle kan energioptimeres på sikker og bæredygtig vis, mens det ikoniske og flotte patinerede udtryk bevares.

Eksempelværdi

Projektet kommer i kølvandet på regeringens arbejde med en national strategi for, hvordan den ældre bygningsmasse kan renoveres og energioptimeres. Ældre murede ejendomme trænger i dag kraftigt til efterisolering. Projektet skal derfor skabe optimale betingelser for, at metoden kan standardiseres og benyttes til hele bygninger. Den skal dermed fungere som best practice, når renoveringerne af 40’ernes og 50’ernes ejendomme for alvor tager fart.

Økonomi og værdiforøgelse

Der er indhentet priser fra forskellige entreprenører, som lige nu viser, at metoden bliver billigere end en traditionel løsning. Dog vurderes det, at metoden ender med at blive prisneutral i forhold til den traditionelle metode.

Udførelseskvalitet

Danakon har udviklet metoden, der en mellemting mellem indvendig og udvendig efterisolering: Den yderste halvdel af ydermurens sten hakkes af og pilles ned, hvorefter muren forstærkes, og der opsættes efterisolering. Til sidst opbygges en ny formur med de oprindelige sten.

Parter bag projektet

Bygherre: Fsb
Totalrådgiver og ingeniør: Danakon a/s
Arkitekt: Erik Møller Arkitekter
Murerfirma: Murersvendenes A/S
Leverandør: Gamle Mursten

Yderligere information om projektet

http://www.danakon.dk/udviklingsprojekter/tingbjerg/

Sted

Tårnhusstræde 24
2700 Tingbjerg, Brønshøj

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2