fbpx

Energirenovering af tag, A/B Elleparken

Gule ejendomme bliver mere grønne

Se mere

Energirenovering af tag, A/B Elleparken

Gule ejendomme bliver mere grønne

Læs projektets egen beskrivelse

”At bo i andelsboligforening handler ikke kun om sig selv og naboen, men også om at forstå, at andelshaverne i fællesskab spiller en rolle ift. globale og nationale udfordringer og tager ansvar for at bidrage til løsninger.”

Disse ord bruger Jan Hansen, direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation – ABF – til at beskrive A/B Elleparken, som blev kåret som årets andelsforening i 2017 for deres grønne fokus, når det kommer til renovering og vedligeholdelse af deres ejendom. I vurderingen af kåringen er der bl.a. taget udgangspunkt i energirenoveringen af A/B Elleparkens tag, hvor Bang & Beenfeldt A/S var byggeteknisk rådgiver.

A/B Elleparken er beliggende i det københavnske sydvestkvarter i Musikbyen, omgivet af grønne områder som Vestre Kirkegård og Valbyparken. De omkringliggende grønne områder går hånd i hånd med de tanker, de 122 andelshavere havde, da de for fire år siden besluttede sig for at sætte miljøtiltag og bæredygtig byfornyelse på dagsordenen i andelsboligforeningen.

Andelshaverne i A/B Elleparken besluttede sig i 2014 bl.a. for at gennemføre en energirenovering af deres tag. Energirenoveringen af A/B Elleparken bestod af en tagudskiftning, renovering af kviste samt efterisolering af taglejligheder. Der er i udformningen af projektet lagt stor vægt på at bibeholde tagets og kvistenes originale udtryk. Beboerne i ejendommen havde et ønske om at omdanne kvistene til altankviste. I denne omdannelse af almindelige kviste til altankviste har den rigtige udformning og det rigtige materialevalg været afgørende for at bibeholde tagets originale æstetik. Kvistens tag er udført med en valm, der matcher ejendommes stramme udtryk, og farverne samt materialevalg i kvisten er det samme som ved de originale.

Foreningens formål med projektet var at opnå besparelser på varmekontoen. Det var derfor vigtigt for dem, at taget blev efterisoleret så godt som muligt, hvilket Bang & Beenfeldt hjalp med.

Solidt samarbejde

Bang & Beenfeldt var den eneste rådgiver, der var tilknyttet projektet. Projektet er dog udformet i tæt samarbejde med foreningen samt foreningens vicevært. Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i alle byggemøder og afleveringer, og har dermed haft indflydelse på projektet hele vejen igennem. I forbindelse med renoveringen af kvistene blev beboerne i foreningens taglejligheder desuden inddraget og måtte selv vælge, hvorvidt de ønskede en altankvist eller ej. Bang & Beenfeldt var den eneste rådgiver, der var tilknyttet projektet. Projektet er dog udformet i tæt samarbejde med foreningen samt foreningens vicevært. Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i alle byggemøder og afleveringer, og har dermed haft indflydelse på projektet hele vejen igennem. I forbindelse med renoveringen af kvistene blev beboerne i foreningens taglejligheder desuden inddraget og måtte selv vælge, hvorvidt de ønskede en altankvist eller ej.

Økonomi og værdiforøgelse

Foreningens formål med projektet har vist sig at være opnået, da energirenoveringen indtil videre har medført store økonomiske besparelser på varmeregningen. Allerede nu kan foreningen se en besparelse på varmeregningen på ca. 1.400 kr. pr. andel om året, hvilket svarer til en varmebesparelse på i alt 172.000 kroner om året i ejendommen. Dermed har renoveringen vist sig at have skabt værdi for både miljøet og beboerne. Derudover endte projektet med at være billigere, end der var blevet budgetteret med, hvilken har medført, at foreningen har sat nye renoveringsarbejder i gang med henblik på at sænke energiforbruget i ejendommen yderligere.

Parter bag projektet

Hovedstadens Bygningsentreprise - totalentreprenører
A/B Elleparken
Bang og Beenfeldt A/S - byggeteknisk rådgiver

Yderligere information om projektet

https://bangbeen.dk/andelsboligforening-hyldes-energirenovering-byfornyelse/

Sted

Sjælør Boulevard 29-45, Händelsvej 1-3 og Rubinsteinsvej 1-15
2450 København SV

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2