fbpx

Energirenoveret til passivhus

Læs projektets egen beskrivelse

Energirenovering af administrationsbygning som står i forbindelse med værkstedsbygning.

Blandt havnens industri, store kraner og monolitiske bygningsvolumener vil Langerak 18’s administrationsbygning i fremtiden fremstå som et stort skridt i havnens bæredygtige udvikling.
Bygningen er bygget som en tilbygning omkring værkstedsbygningens nordlige hjørne, og orienteret næsten udelukkende mod nord.
Energirenoveret til passivhus standard med et godt indeklima og lavt energiforbrug til følge, er administrationsbygningen arkitektonisk bearbejdet, så den tilpasser sig konteksten, hvori den står. Den blanke glasfacade fremstår i stærk kontrast til værkstedets rå betonvægge, men samtidig afspejler den den blå himmel, de åbne vidder og den industrielle kontekst, som bygningen er en del af.

Denne energirenovering har til formål at give Aalborg Havn bedre viden om energirenovering i fremtidige renoveringer af havnens eksisterende bygninger og samtidig få belyst de tekniske løsninger, der gør energirenovering billigere og mere effektivt.

Det har samtidig været et ønske at bringe husets funktionalitet og komfort op til moderne standard, samt at tilføre huset et markant arkitektonisk løft, hvilket vi mener, er opnået i kraft af en bedre udnyttelse af gangarealer samt en mere rummelig åbning af bygningens administrationsdel. Der er blevet et åbent kontormiljø uden karakter af storrumskontor, bedre gennemsyn og overskuelighed samt et bedre forløb og samhørighed ved brug af glasvægge.

Etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding er bla. med til at sikre et godt indeklima med frisk luft samt et sundt byggeri uden kolde overflader.

Den beregnede økonomiske besparelse på el, vand, varme og drift er på ca. 72 %

Parter bag projektet

Bygherre: Aalborg Havn A/S
Arkitekt/rådgiver: Bjerg Arkitektur A/S
Entreprenør: TL Byg A/S

Sted

Langerak 18
9220 Aalborg Øst

Realiseret

2012

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2