fbpx

Energiparcel

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2010

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

Læs projektets egen beskrivelse

Renovering med respekt for tidstypen
Projektet er et energirenoveringsprojekt igangsat som forsøg af Realea. Den gennemgribende renovering sikrer en kraftig reduktion i energiforbrug og har særligt fokus på øget bokvalitet med nye rumligheder, himmellys, dobbelthøje rum og nyt køkken = renovering skal give meget mere end blot en billigere varmeregning.

Projektet tager afsæt i 3 energioptimerende hovedtiltag: Optimeret dagslysudnyttelse, Integreret ventilations/varmeanlæg og Totalrenoveret klimaskærm.

Transformation med stor besparelse
Huset har gennemgået en transformation fra typisk 70’ hus til en tidsvarende lavenergiklasse 2015-bolig, og sammen med en række yderligere el-besparende tiltag, er husets samlede CO2 forbrug reduceret med 75 %.
Som direkte konsekvens af energirenoveringen skabes markant merværdi i boligen i form af bedre dagslysforhold, større kontakt til haven, nyt dobbelthøjt hovedrum, suverænt indeklima og nyt arkitektonisk udtryk.

Projektet er et ansvarligt og forbilledligt hus, som kan bane vejen for en¬ergirigtig og konkurrencedygtig renovering i fremtiden. Huset løfter renovering ud af de traditionelle rammer og viser, at energioptimering og præfabrikation, ikke behøver at være på bekostning af ønsket om karakterskabende arkitektur, gode materialer og rum i forandring. Med til omtanken hører også interessen for det skønne – for at bevare integriteten i det eksisterende byggeri, og ånden i det enkelte hjem.

Materialevalg fra husets oprindelse
Materialevalget er udvalgt med udgangspunkt i tidstypen og det eksisterende udvendige udtryk, og tæller derfor lyse skærmtegl, bølgeeternit og mørke vinduer (3-lags træ/alu)

Yderligere information om projektet

http://www.pluskontoret.dk

Sted

Tilst