fbpx

Energiparcel

Læs projektets egen beskrivelse

Renovering med respekt for tidstypen
Projektet er et energirenoveringsprojekt igangsat som forsøg af Realea. Den gennemgribende renovering sikrer en kraftig reduktion i energiforbrug og har særligt fokus på øget bokvalitet med nye rumligheder, himmellys, dobbelthøje rum og nyt køkken = renovering skal give meget mere end blot en billigere varmeregning.

Projektet tager afsæt i 3 energioptimerende hovedtiltag: Optimeret dagslysudnyttelse, Integreret ventilations/varmeanlæg og Totalrenoveret klimaskærm.

Transformation med stor besparelse
Huset har gennemgået en transformation fra typisk 70’ hus til en tidsvarende lavenergiklasse 2015-bolig, og sammen med en række yderligere el-besparende tiltag, er husets samlede CO2 forbrug reduceret med 75 %.
Som direkte konsekvens af energirenoveringen skabes markant merværdi i boligen i form af bedre dagslysforhold, større kontakt til haven, nyt dobbelthøjt hovedrum, suverænt indeklima og nyt arkitektonisk udtryk.

Projektet er et ansvarligt og forbilledligt hus, som kan bane vejen for en¬ergirigtig og konkurrencedygtig renovering i fremtiden. Huset løfter renovering ud af de traditionelle rammer og viser, at energioptimering og præfabrikation, ikke behøver at være på bekostning af ønsket om karakterskabende arkitektur, gode materialer og rum i forandring. Med til omtanken hører også interessen for det skønne – for at bevare integriteten i det eksisterende byggeri, og ånden i det enkelte hjem.

Materialevalg fra husets oprindelse
Materialevalget er udvalgt med udgangspunkt i tidstypen og det eksisterende udvendige udtryk, og tæller derfor lyse skærmtegl, bølgeeternit og mørke vinduer (3-lags træ/alu)

Parter bag projektet

Fonden Realea A/S Pluskontoret Arkitekter Moe & Brødsgaard

Yderligere information om projektet

http://www.pluskontoret.dk

Sted

Tilst

Realiseret

2010

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal