fbpx

Egmontgården

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er en helhedsrenovering af Krisecentret Egmontgården, der rummer 100 boliger for kriseramte familier samt nødboliger.
Egmontgården blev opført 1956-1960 af Kay Fisker som Mødrehjælpen.
Der er udført en gennemgribende renovering af installationer, tag, døre, gavlvinduer og indvendige overflader, samt lokale ombygninger.
Der har været fokus på at udføre renoveringen i samklang med de eksisterende arkitektoniske værdier og kvaliteter, gøre omgivelserne venlige for beboerne samt lette orienteringen i bygningen.
Sikkerhed for beboerne er forbedret markant.
Farver blev brugt til at skabe bedre orientering ved at give hver etage sin egen farve. Fokus var at betone bygningens stemning som boliger i materialevalg og kunstnerisk udsmykning.
Nyt tag er udført med udgangspunkt i det oprindelige.
Bygningen blev energirenoveret: Nyt tag udført med højisolerende isolering, nye energibesparende lysarmaturer, nyt ventilationsanlæg, nyt 2-strenget varmeanlæg.
Funktionsændringer:
– Ny separat indgang til daginstitutionen beliggende i samme bygnings-kompleks, således at kun beboerne nu har adgang til bygningen.
– Flytning og fjernelse af døre har forbedret gangflow og cirkulation op igennem bygningen.
– Receptionen er blevet åbnet op: Med fjernelse af døre og udførelse af et stort glasparti er receptionen nu imødekommende og synlig for husets beboere.
– Forbindelsesdøre mellem flere lejligheder der giver mulighed for fleksibilitet i lejlighedernes størrelse, således at familier med flere børn kan rummes i samme lejlighed.
– Der er tilvejebragt 2 nye nødboliger ved at flytte ventilationsanlægge-ne op på taget.
Projektet er et eksempel på en renovering af en modernistisk bygning af høj arkitektonisk kvaliltet, hvor den oprindelige arkitektur er respekteret, men samtidig fornyet.
Projektet er udført i en meget positivt dialog med personale, og udført i et konstruktivt samarbejde mellem alle parter.
Efter renoveringen er hærkværk ophørt.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Kommune
Totalrådgiver og arkitekt: BBP ARKITEKTER
Rådgivende Ingeniører: BALSLEV
Kunstnerisk udsmykning: Erika Severin
Hovedentreprenør: ASON

Yderligere information om projektet

http://www.bbp.dk

Sted

Svendborggade 1
2100 København Ø

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2