fbpx

Det Harboeske Enkefruekloster

Læs projektets egen beskrivelse

Stiftelsen er beliggende i hjertet af København – Stormgade 14. Bygningen er fredet og har gennem tiden gennemgået flere ombygninger, bl.a. af Lauritz de Thura og C.F. Harsdorff, seneste indvendige ombygning før 2007 fandt sted i 1924-26, hvor arkitekt Aage Refn indlagde wc i lejlighederne.
Stiftelsen indeholder i dag 15 boliger, der ved renoveringen har fået nyt køkken og bad, samt tidssvarende installationer over alt.
Ejendommens gennemgribende renovering har bl.a. omfattet en kompliceret ekstrafundering af hele ejendommen. Ved åbning af etagedæk og tag er der i stort omfang sket udbedring af tømmeret, udført med tømrerarbejde i høj kvalitet.
Det gamle tegltag er udskiftet med nyt med fast undertag. De originale vinduer er blevet istandsat og forsynet med forsatsvinduer, der ud mod Stormgade er udført med lydruder, vinduerne er malet med linoliemaling.
I flere lejligheder er de gamle lærredsvægge udskiftet til nye. Samtlige vægge samt lofter med stuk er totalt afrenset og malerbehandlet med limfarve og mosfarvning, det samme gælder for ejendommens festsal.
Gulvene er sat i stand ved afhøvling af eksisterende plankegulve eller nylægning af plankegulve med en efterfølgende sæbeludbehandling. Alt andet træværk er malerbehandlet med oliemaling.
Facader er afrenset, pudsrepareret og efterfølgende kalket, trapperum er nænsomt istandsat på alle overflader.

Efter en omfangsrig renovering, der lod sig gøre takket være et sjældent godt samarbejde mellem bygherre, totalrådgiver, entreprenører og myndigheder, har stiftelsen nu 15 boliger samt en festsal der rummer alle moderne bekvemmeligheder, beliggende i et smukt gammelt hus i forening med en ligeledes nyistandsat naboejendom og en nyanlagt gårdhave.

Parter bag projektet

Bygherre: Realea
Totalrådgiver: sbs rådgivning a/s
Underrådgiver: Erik Einar Holms Tegnestue v/ Jens A. Baumann
Underrådgiver: Eibye & Holmsgaard (nu Holmsgaard)
Entreprenører:
EL: Lystberg El ApS
FUNDERING: Dansk Fundering ApS
KLOAK: Dansk Fundering
MALER: Malermester Lars Bech
MURER: Kim Siestø A/S
TØMRER: Jönsson
VENTILATION: Intervent A/S
VVS: C.G. Entreprise

Sted

Stormgade 14
København K

Realiseret

2008

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2