fbpx

Thyrasgade 2-2A

Det gule hus

Læs projektets egen beskrivelse

Med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune er det gule hus Thyrasgade 2-2A / Gormsgade 9, som den ældste bygning i området, renoveret (reddet fra tidens tand) og efterisoleret. Taget var utæt, tagkonstruktionen rådskadet , gavlen fugtskadet, fundamentet sænket. Klimaskærmen er energioptimeret: der er udført efterisolering af fri gavl, tag og kviste, tætning af facader og istandsættelse af vinduer. Bygningsfornyelsen har resulteret i en energibesparelse på varme, vand og el. Renoveringen er udført med respekt for bygningens bevaringsværdi og arkitektur – på højt fagligt niveau. Oprindelig gesims, sålbænke i støbejern og farve på kviste er retableret. Efterisolering af kviste er tilbagetrukket fra kvistfronterne og ny naturskifer er lagt direkte på fast undertag for at minimere konstruktionen ift. efterisolering. Et godt samarbejde mellem andelsboligforeningen, arkitekten, håndværkerne og kommunen har skabt et godt eksempel på bæredygtig energirenovering og har øget bygningens værdi både æstetisk og økonomisk.

Parter bag projektet

bygherre: Andelsboligforening Thyrasgade 2-2A / Gormsgade 9
teknisk rådgiver: Arkitekt MAA Christian Lauritzen
entreprenør:
REBO A/S
Otto P. Nedergaard A/S
H. Friedmann & Søn A/S

Sted

Thyrasgade 2-2A / Gormsgade 9
2200 København N

Realiseret

2012

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2