fbpx

Designhøjskolen

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet revitalisere den gamle bonevoksfabrik i Højer, som grænser op til Højer Design Efterskolens hovedbygning. Denne har ligeledes stor historisk værdi med mange skiftende tider. I bygningens arkitektoniske udtryk har ARKKON arkitekter lagt vægt bygningens udtryk, de historiske bygninger i Højer, samt den omkringliggende Nationalpark.
Den gamle bonevoksfabrik i Højer er et lille stringent industrihus fra 1953, som gennem mere end 60 år har været en væsentlig del af gadebilledet i Højer. Industribygningen, som er opført i den modernistiske tidsperiode, er en 2 etagers trempelbygning med gule og røde teglsten. Bygningen afsluttes af et saddeltag med nyt bølgeeternit. Den nøgterne og funktionelle arkitektur afspejler sig i det opstrammede L-form, som bygningskroppen har fået og dermed omkranser det syd-østvendte gårdrum. Bygningen danner i dag ramme om Højer Design Skole – undervisningslokaler, læreværelse, café og fælles opholdsarealer.
Da bygningen skulle bevare sit autentiske udtryk mest muligt, er de gul- og rødstens ydervægge bevaret og de gamle opsprossede stålvinduer er blevet udskiftet med nye aluminiumsvinduer og samme opsprosning, som de eksisterende. De gamle ydervægge har man kunne bibeholde, på grund af lindrede energikrav fra kommunen. Der er isoleret opad og ydervæggen/gesimsen er hævet med 2 skifter, så de eksisterende spær forbliver synlige. Med den bevarende og synlige spærkonstruktion, skabes et autentisk og inspirerende undervisningsmiljø. Ligeledes for at fastholde bygningens oprindelige udtryk, rummer stueetagen store rå fællesrum og et nyt råt betongulv er støbt direkte oven på det gamle gulv. På 1.salen er der etableret tegnesal og fælles rum som bruges til foredrag/sammenkomst, udstillinger og modeshow – et ”åbent rum”. Med en glasvæg, kan undervisningen også deles op i mindre hold.

Som modspil til de gamle eksisterende teglvægge, er bygningen forsynet med karnapper i en let konstruktion.

Brugskvalitet

Etablering af Højer Design Højskole har skabt et kreativt værksted og samlingssted i byen, som tiltrækker unge fra lokalområdet og ikke mindst hele landet.

Bidrag til omgivelser

Transformationen er ikke et historisk tilbageblik, men har en ambition om, ikke at begrænse fremtidige muligheder. Bygningen forbinder nu fortiden og fremtiden. Skolen er et socialt og kreativt omdrejningspunkt i byen og har til formål at blive et trækplaster.

Solidt samarbejde

Renoveringen af den gamle bonevoksfabrik er blevet til, efter A.P.Møller Fonden og SE Vækstpuljen har bidraget til finansieringen. Skolen ønskede at udvide og gøre rammerne moderne og nutidsdygtige. En skamplet blev til skønplet og er nu et kreativt område.

Udførelseskvalitet

Der er udvist særlig arkitektonisk og håndværksmæssige dygtighed, som bidrager til lokalsamfundet.

Parter bag projektet

Bygherre: Designhøjskolen Højer
Arkitekt: ARKKON arkitekter ApS
Entreprenør: Lassen Byg ApS (tømrer), Peter S. Nielsen ApS (murer)

Sted

Søndergade 21
6280 Højer

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000 m²