fbpx

Degnehusene 26

Røde Vejrmølle Park (294 rækkehuse)

Læs projektets egen beskrivelse

Økonomisk, energi- og miljømæssig bæredygtig renovering af rækkehus fra 1971 til BR2015 energistandard med forbedret miljø, komfort og æstetik. Målet var at udvikle en standardiseret energirenovering af et typisk elementbyggeri mens det samtidig bebos. Som ejerbolig med billig fjernvarme har økonomien haft topprioritet og resultatet er en rentabel og attraktiv løsning designet i moduler som kan udføres efter ejerens behov.

En omfattende dataopsamling og evaluering dokumenterer effekt og besparelser ved de enkelte løsninger: Isolering af tag og facade, solceller, ovenlys, ventilation med varmegenindvinding, automatisk dag- og natsænkning, mv.

Erfaringer: Selvforsynende med el, stort fald i varmeforbrug, ingen kolde vægge, – træk, – fodkulde, – overophedning, nyt og moderne udtryk, konstant frisk luft, mindre støv, reguleret luftfugtighed.

Projektet er gennemført i et tæt samarbejde med bygherren, grundejerforeningen og en lang række EUDP projektdeltagere.

http://www.vejrmolle.dk/Energiprojekt.html

Brugskvalitet

Brugernes vurdering er meget positive og fremhæver selvforsyning med el, stort fald i varmeforbrug, ingen kolde vægge, – træk, – fodkulde, – overophedning, nyt og moderne udtryk, bedre indeklima med konstant frisk luft, mindre støv og reguleret luftfugtighed.

Eksempelværdi

Økonomisk bæredygtig og modulopbygget renovering af udbredt standardiseret elementbyggeri fra 1971 løftet fra BR1965 til BR2015. Lokalplan ændret så designet kan/skal genbruges fremover.

Solidt samarbejde

Samarbejdet med bygherrre og grundejerforeningen med kommunen og EUDP partnerne er anerkendt i MIT Press publikation som eksempel på brugerdrevet innovation. Reference: Bødker, K., F. Kensing, and J. Simonsen (2014): “Investigating Situated Use of the Must Method,” in J. Simonsen, C. Svabo, S. M. Strandvad, K. Samson, M. Hertzum, and O. E. Hansen (Eds.): Situated Design Methods, MIT Press, Boston, pp. 59-76 https://mitpress.mit.edu/index.php?q=books/situated-design-methods

Økonomi og værdiforøgelse

Økonomisk bæredygtig, på trods af billig fjernvarme, og samtidig højt indendørs komfortmæssigt og æstetisk løft. Udvendig modernisering med alle flader udskiftet æstetisk i harmoni med de eksisterende omgivelser (rækkehusbyggeri).

Parter bag projektet

Bygherre: Jesper Simonsen, Degnehusene 26
EUDP projektdeltagere: 
Albertslund Kommune, Cenergia, VELUX Group, ROCKWOOL, Danfoss Kuben Management og Teknologisk Institut. 

Arkitekter: Martin Rubow og Carl Galster.
Entreprenør: Hald & Halberg

Sted

Degnehusene 26
Albertslund

Realiseret

2012

Indstillingsår

2015, 2016

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2