fbpx
Se mere

Anexet, Lundsgaard

Læs projektets egen beskrivelse

Godset Lundsgaard ved Kerteminde er efter flere års restaurering og ombygning nu åbnet som Anexet, et kulturelt mødested for lokalmiljøet. Godset inviterer offentligheden ind i de nye rammer og skaber på den måde igen liv i den smukke og historiske ”Avlsgård”.

Avlsgården ligger lige syd for godsets hovedbygning og er opført som et separat og helstøbt bygningsanlæg i 1887-1890. Bygningsanlæggets gårdrum og indre produktionsrum (stalde og lader) er med regelmæssige og hensigtsmæssige trækonstruktioner og smukt dekorerede murflader et godt eksempel på landbrugsbyggeri af højeste arkitektoniske og tekniske kvalitet på opførelsestidspunktet.

Med ændrede produktionsmetoder i landbruget er Avlsgårdens funktioner langsomt blevet udtømt – idet godset ikke længere rummer dyrehold. Godsejerne havde igennem mange år haft et ønske om at skabe nyt liv i de unikke rammer. Derfor deltog de i Realdanias konkurrence ”Fremtidens Herregård”, hvor de vandt støtte på 7 millioner forudsat en tilsvarende egeninvestering. Visionerne var, at invitere verden indenfor og skabe et kulturelt fyrtårn og et begavet samlingspunkt.

Arbejdet med at forme rammerne for Avlsgårdens nye funktion og restaurere bygningsanlæggets overflader og konstruktioner blev tildelt Rønne Arkitekter MAA, som i tæt samarbejde med bygherrerne har projekteret de udførte løsninger side om side med konceptets generering.

Renoveringen har haft som mål at sikre og forstærke de bestående arkitektoniske kvaliteter, samtidig med at nye funktioner kunne udfolde sig indenfor bygningsanlæggets rammer.

Resultatet er blevet et nænsomt restaureret og fremtidssikret bygningsanlæg, som fremover kan anvendes på mange måder – hvilket giver den bedste langsigtede investering for ejerne.

Blik for brugerne

Avlsgården er i forbindelse med renoveringen også energirenoveret. Det gamle oliefyr, som tidligere sørgede for opvarmningen, er desuden udskiftet med et moderne CO2-neutralt flisfyr, som fyres med affaldstræ fra godsets skovbrug.

Brugskvalitet

Anexet er et fleksibelt udstillings- og mødested med 4 forskellige rum med hver sine kvaliteter. Den store sal har en allerede meget rost akustik for bl.a. kammermusik og udstillingsrummene tilbyder plads til både klassiske som alternative arrangementer.

Bidrag til omgivelser

Projektet gør Godset offentligt tilgængeligt og tilbyder lokalområdet alsidige rammer for kultur. Anexet er ikke kun blevet et lokalt mødested, men tiltrækker gæster fra hele Danmark.

Eksempelværdi

Projektet er udført under Realdanias program Fremtidens Herregård pg demonstrerer en konkret måde at bevare de historiske og store bygninger på landet gennem at nytænke funktion i en optimeret, renoveret bygningsramme.

Solidt samarbejde

Bygherrer, rådgiver, udførende og Realdania har i en helt særlig grad sammen kunnet mestre kunsten at nå det bedste mål til den rigtige økonomi gennem en levende proces med alles bedste evner indenfor kreativitet, fleksibilitet og faglig viden.

Økonomi og værdiforøgelse

Ved at supplere Godsets traditionelle landbrug med indtægter fra den nye funktion, holdes bygningerne, opvarmede og i live gennem brug - hvilket sikrer bygningsanlæggets bevarelse på langt sigt.

Udførelseskvalitet

Renoveringen er langtidsholdbar og gjort af de bedste materialer med en klar holdning til kvalitet, æstetik og holdbarhed. Valg af materialer er betinget af ønsket om traditionelt vedligehold. Godsets skove har givet træ til nye konstruktioner.

Parter bag projektet

Bygherre:
Vini og Rudolf Iuel
Lundsgaardsvej 6
5300 Kerteminde

Rådgiver:
Rønne Arkitekter MAA ApS
Ndr. Strandvej 257B
3140 Ålsgårde

Tømrer:
Mogens Knudsen Langeskov A/S
Hvileholmsvej 13
5550 Langeskov

Yderligere information om projektet

http://anexet.dk/s/

Sted

Anexet, Lundsgaard Gods Lundsgaardsvej 6
5300 Kerteminde

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000 m²