fbpx

Ærøvej 2-108

i Sydbyen

Læs projektets egen beskrivelse

Boligbebyggelsen på Ærøvej har gennem de seneste par år gennemgået en større forvandling ud fra en samlet helhedsplan, som bl.a. omfatter en ny nordlig vejadgang, forbedrede udearealer med nyt fælles aktivitetshus. Boligblokkene har fået nye inddækkede altanfacader og karnapper i gavlene. Bebyggelsen omfatter 460 boliger.
Byggeriet fremstår som en smuk helhed, der indeholder kontraster mellem grove facadetegl og de diskrete og enkle facadeelementer.
De samlede udbudte arbejder omfatter renovering af i alt 23 boligblokke i 3 etager samt kælder, heraf enkelte med parterreetage samt garager og skure som led i gennemførelsen af en helhedsplan.

Brugskvalitet

Der blev bygget et ny fælles aktivitetshus, der har haft stor værdi for beboerne.

Eksempelværdi

Tæt kommunikation med brugerne af lejlighederne. Vi oprettede en hjemmeside, hvor alle kunne følge med i byggeriet og bliver opdateret på kommende processer og ændringer. Her havde beboerne også mulighed for at kommunikere direkte med byggepersonalet.

Solidt samarbejde

Flere af lejlighederne var beboet i renoveringsperioden, og der var derfor et tæt samarbejde med brugerne undervejs i renoveringsprocessen.

Økonomi og værdiforøgelse

Lejlighederne steg i værdi grundet deres større brugskvalitet. Byggeriet omfatter nye altaner, nye indvendige elevatorer, renovering af indgangspartier og overdækninger ved disse, nye gavlkarnapper, lejlighedssammenlægninger, renovering af badeværelser, nye og renoverede køkkener, opgradering af tekniske installationer samt fornyelse af udearealerne.

Parter bag projektet

Bygherre: Fællesorganisationens Boligforening, Slotsalleen 55 og Slagelse Boligselskab, Fruegade 3, begge 4200 Slagelse.
Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitekt rma, Knudsvej 44, 4000 Roskilde.

Yderligere information om projektet

http://www.nysydby.dk

Sted

Ærøvej 2-108 i Sydbyen
Slagelse

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016, 2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017