fbpx

Ådalen/Engen

Struer

Læs projektets egen beskrivelse

Ådalen/Engen ligger i Struer og kommer til at bestå af 230 boliger. Renoveringen er knap halvvejs, men resultaterne er allerede meget tydelige. Den første del blev indflyttet i det tidlige efterår 2012. Den sidste del forventes at stå færdig sommer 2014.

Boligerne er oprindeligt opført i 1960’erne i røde tegl. Ved en facaderenovering i starten af 1990’erne blev de beklædt med søstensplader med detaljer i blåt og grønt. En del byggeskader, har ført til en ny renovering, denne gang både indvendigt og udvendigt.

I renoveringen har der været lagt vægt på at lave klassiske huse med moderne udtryk. Samtidig er der arbejdet med at fremtidssikre boligerne ved at åbne planen op, hvor det muligt, og ved at trække mest muligt lys ind i stue/alrum. Samt ved at alle boliger får store altaner. Der har været arbejdet meget i at efterisolere og til sidst er tilført solpaneler på boligblokkenes tage for at tilføre energibesparende tiltag.

Projektet er bl.a. et eksempel på god renovering fordi der har været et godt og udviklende samarbejde mellem de involverede parter for at skabe et imødekommende, rummeligt og attraktivt boligområde. Undervejs i processen har man inddraget beboerne på forskellig vis. Bl.a. har der været lommepengeprojekter for afdelingens unge i forbindelse med projektet.

Projektet er desuden et eksempel på god renovering fordi det sammenkæder det bygningsmæssige og det boligsociale på flere niveauer. Det bygningsmæssige skaber grundlag for en bredere beboersammensætning i kraft af forskellige lejlighedsstørrelser og typer – med og uden tilgængelighed.
Beboerne giver udtryk for at de er glade og stolte af deres boligområde og de forandringer der er i gang. De har i høj grad taget ejerskab til projektet der er et eksempel på at det er vigtigt med kvalitetsboliger til alle også i en landsdel hvor arbejdsløshed præger manges hverdag. Derfor er det glædeligt at renoveringen ikke kun har ændret på de fysiske omgivelser, men også på de sociale relationer. Renoveringen er et væsentligt bidrag til at man nu oplever en større søgning på boligerne og at man nu oplever en bredere beboersammensætning.

Projektet er desuden et eksempel på god renovering fordi det sammenkæder det bygningsmæssige og det boligsociale på flere niveauer. Det bygningsmæssige skaber grundlag for en bredere beboersammensætning i kraft af forskellige lejlighedsstørrelser og typer – med og uden tilgængelighed. De nye teglfacader og materialevalget generelt, er i den grad med til at give hele området et løft. Dette sammen med ankomstarealerne der er udformet til at knytte området sammen og give mulighed for det tilfældige møde, ophold, leg og bevægelse. Nye beboertyper flytter ind, en positiv spiral er i gang og allerede nu er området ved at skifte image. Projektet har affødt andre initiativer, der er med til at ændre områdets image. Bl.a. har man valgt en gadenavns- og områdenavnsændring, ligesom man pt. er i gang med et udviklingsprojekt der er støttet af Realdania-kampagnen ”Det gode boligliv” omhandlende de fælles grønne områder.

Beboerne giver udtryk for at de er glade og stolte af deres boligområde og de forandringer der er i gang. De har i høj grad taget ejerskab til projektet der er et eksempel på at det er vigtigt med kvalitetsboliger til alle også i en landsdel hvor arbejdsløshed præger manges hverdag. Derfor er det glædeligt at renoveringen ikke kun har ændret på de fysiske omgivelser, men også på de sociale relationer. Renoveringen er et væsentligt bidrag til at man nu oplever en større søgning på boligerne og at man nu oplever en bredere beboersammensætning.

Parter bag projektet

Bygherre: AAB, Struer (Afd.17)
Bygherre rådgiver: SA. Arkitekter
Totalrådgiver: Grontmij
Arkitekt: Årstiderne Arkitekter
Landskabsarkitekt: Terranova A/S
Murermester Jens Vinderslev

Sted

Ådalen 2 og Ådalen 4
7600 Struer

Realiseret

2012

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2