fbpx

AB Lille Vibenshus

Nænsom renovering af markant ejendom på Østerbro

Se mere

AB Lille Vibenshus

Nænsom renovering af markant ejendom på Østerbro

Læs projektets egen beskrivelse

Lille Vibenshus er en markant bygning på Østerbrogade, på hjørnet af Jagtvej. Bygget i 1908, hvor den erstattede en ejendom, der i generationer bl.a. husede et traktørsted, der var et traditionelt stop for hovedstadens befolkning på vej til Kirsten Piils Kilde, der i 1800-tallet var et populært udflugtsmål.
Ejendommen rummer i dag 19 boliger samt erhvervslokaler, og er bevaringsværdig (SAFE-værdi 2). Renoveringen af ejendommens klimaskærm er derfor også sket særdeles nænsomt og med respekt for ejendommens oprindelige udtryk.
De røde murstensfacader er nænsomt renoveret. De er nænsomt afrenset og der er udbedret revner og skiftet enkelte mursten hvor nødvendigt. De sten, der er valgt til udskiftning, er omhyggeligt udvalgt, så de i udseende svarer til de eksisterende.
Renovering af den røde murstensfacade er sket således at murstenene fremstår rene men med en vis patina. Nye fuger ved de udskiftede sten er udført med mørtel med udseende svarende til de eksisterende, og der er sket efterbehandling for at sikre, at den eksisterende farve er ramt perfekt.
Alle udsmykninger, gesimsånd, relieffer, ornamenter, altaner og søjler er nænsomt afrenset, renoveret og pudset. Hele bæltegesimsen mellem over og underfacade er renoveret og blevet trukket op.
Vinduer og altandøre mod gaden er udskiftet og der er udskiftet sålbænke til skifersålbænke.
Ved samtlige vinduer, i brystninger under vinduet, i altanpartier og karnapper er der efterisoleret for at optimere ejendommens energiperformance og øge komforten for beboerne i lejlighederne.
Vinduer og altanpartier mod gaden udskiftes til nye. Der er her lagt vægt på at sikre ejendommens arkitektoniske udtryk og alle vinduer og altanpartier er udført i træ som kopier af de originale vinduer.

Inspirerende ressourcetiltag

Den smukke historiske ejendom er et markant vartegn gadebilledet på hjørnet af Østerbrogade og Jagtvej og som pejlemærke for Jagtvej Metrostation. Ved renovering af facaden står ejendommen igen skarpt i gadebilledet og ved at bringe ejendommen tilbage til det oprindelige udtryk bidrager den positivt til den æstetiske værdi for området. Renoveringen har desuden forøget brugskvaliteten for beboerne, da ekstra isolering af facaden har bidraget til at øge komforten og forbedre indeklimaet i boligerne.

Eksempelværdi

Gaihede ingeniører & arkitekter har haft en arkitekt på opgaven for at sikre ejendommens udtryk og at den historiske ejendom er blevet renoveret med respekt for både fortid, nutid og fremtid. Ikke mindst den særligt dekorerede facade på ejendommen har det været vigtigt at renovere nænsomt. Det er dem, der giver ejendommen dens særlige identitet og derfor meget vigtigt at de bevares for eftertiden. Det er denne renovering et godt eksempel på.

Solidt samarbejde

Samarbejdet mellem andelsboligforeningens bestyrelse, beboere, rådgiver, myndigheder og den udførende entreprenør Kjær Knudsen A/S har været velfungerende, hvilket er afgørende i et projekt hvor renovering sker mens ejendommen er beboet. Ikke mindst en tæt dialog mellem Gaihedes arkitekt og de godkendende myndigheder har været vigtig for renovering af den bevaringsværdige ejendom.

Levende bygningskultur

Renovering af en ejendom med så detaljerede dekorationer og så stor bevaringsværdi som denne, har krævet både arkitektonisk rådgivning og håndværksmæssigt arbejde på højt fagligt niveau. Håndværkerne har arbejdet efter traditionelle og moderne håndværksteknikker i en høj kvalitet for at sikre bevarelse af ejendommens smukke udseende, og sørge for at det ikke er synligt, hvor gammelt er udskiftet til nyt. Dette har visuelt givet et stort værdiløft for ejendommen og dermed også løftet livskvaliteten for beboerne.

Parter bag projektet

Bygherre: Bestyrelsen AB Lille Vibenshus
Rådgiver: Gaihede ingeniører & arkitekter
Administrator: Vest administration
Entreprenør: Kjær Knudsen

Yderligere information om projektet

https://gaihede.dk/projects/lille-vibenshus/

Sted

Reersøgade 2, Jagtvej 229, Østerbrogade 101
2100 København Ø

Fotos: Gaihede ingeniører & arkitekter

Realiseret

2020

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2