fbpx

AB Falcken

Bevaringsværdig Nørrebroejendom med 40 lejligheder står igen skarpt

Se mere

AB Falcken

Bevaringsværdig Nørrebroejendom med 40 lejligheder står igen skarpt

Læs projektets egen beskrivelse

På hjørnet af Lundtoftegade og Hillerødgade på Nørrebro i København ligger en ejendom, som stikker af fra resten af kvarteret på den gode måde. Efter flere renoveringer står bygningen fra 1906 helt skarp. Ejendommen udstråler stil, balance og overskud.

UDFORDRINGEN:
Ejendommen der huser andelsboligforeningen AB Falcken, er en bevaringsværdig ejendom med 40 lejligheder. Som det ofte er på ældre beboelsesejendomme, havde man i en årrække kun fået lavet akutte arbejder på bygningen. Det medførte at ejendommen havde en række udfordringer som fugtskader, hussvamp og forældede VVS-installationer. Ligesom det for bestyrelsen var vanskeligt at have overblik over tilstand og økonomi. Bestyrelsen har altid haft som målsætning, at bare fordi det er Nørrebro, behøver ejendommen ikke ligne en saneringsparat ejendom.

PROCESSEN
Bestyrelsen besluttede sig for, at der skulle skaffes et overblik. De kontaktede rådgiveren Gaihede, ingeniører & arkitekter, der lavede en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Den har dannet grundlag for renoveringsplanen.
Den gjorde det muligt at prioritere både ejendommens renovering og foreningens økonomi.
Igennem de seneste år er der således gennemført en række renoveringsprojekter på ejendommen, hvor foreningens bestyrelse har ønsket at bevare og genskabe ejendommens oprindelige udseende.

LØSNINGEN
Skorstenene er blevet lavet, faldstammer renoveret og relinet. Det gamle tag af eternitskifer og tagpap er blevet udskiftet til et nyt naturskifertag.
Den eksisterende tagkonstruktion er blevet bevaret og forstærket. Der blev fundet hussvamp i en del af tagkonstruktionen og i 2 af de øverste lejligheder. Her var man nødt til at genhuse beboerne, mens træbjælker og andre materialer med hussvamp og i nærheden af den blev fjernet.
Ejendommen er bevaringsværdig. Dette blev der naturligvis blev taget hensyn til under den komplette facaderenovering af ejendommen, der også omfattede renovering af de mange arkitektoniske elementer på facaden.
I forbindelse med facaderenoveringen fandt Gaihede ingeniører & arkitekter bl.a. frem til de oprindelige tegninger i byggesagsarkivet i København. Det viste sig at ejendommen oprindeligt var opført med flere friser og ornamenter på facaden mod gaden. Mange af dem var væk og glemt efter mange års slid på ejendommen. Der blev derfor produceret nye friser efter de gamle tegninger, der nu giver bygningen en hel særlig facade, således at den står præcis som på opførelsestidspunktet i 1906.
De murede facader mod gaden i røde sten er nænsomt afrenset, så de igen fremstår som røde mursten, men også med en vis patina. Der er udført reparation af revner og stik over vinduer, og beskadigede mursten er blevet udskiftet. Tilsvarende arbejde er gjort med de gule mursten på ejendommens gårdside.
Fugerne er fuget om i en mørtel i en let beige/sandagtig farvetone. Der er lavet brændte fuger med udseende, som afspejler det originale.
Der er desuden kommet nyt puds på underfacaden og malet med silikatmaling, i en farvetone, og med udseende, der afspejler det originale. Efterfølgende er der givet antigraffiti-behandling.
Der er gennemgået og repareret altaner og sålbænke.
Vinduerne er udskiftet til energirigtige træ/alu-lavenergivinduer. Disse er valgt af hensyn til at minimere fremtidige udgifter til udvendigt vedligehold og forbedre den termiske komfort. Der er valgt Dannebrogsvinduer med et udseende så tæt på det oprindelige som muligt.
Vinduerne mod gaden er forsynet med lydruder, ligesom der er isoleret og lydtætnet i lysninger. Dette bidrager væsentligt til forbedring af komforten for beboerne i lejlighederne.
Generelt er der valgt løsninger, der er gode og langtidsholdbare i forsøget på at opdatere og sikre ejendommens udseende bedst muligt.
Trods det, at flere af materialerne produceres anderledes i dag end ved opførslen, er arbejdet udført i en høj håndværksmæssig kvalitet. Der er anvendt teknikker, som skulle læres igen, fordi de ikke anvendes længere.

Blik for brugerne

Der er monteret nye vinduer i energiklasse B og med lydreducerende egenskaber i form af en lyddæmpende effekt på 34dB, ligesom der er isoleret i lysninger for at energioptimere og forbedre komforten i lejligheden.

Inspirerende ressourcetiltag

Andelsbolighaverne har fået en ejendom, der komfortmæssigt er væsentligt forbedret og optimeret til det moderne liv. Samtidig øges livskvaliteten ved den smukke ejendom, der står med fortidens særlige arkitektoniske udtryk, som da ejendommen blev opført. Med renoveringen står ejendommen ud i gadebilledet som et naturligt referencepunkt, der bidrager positivt til omgivelserne og løfter hele området.

Eksempelværdi

Renoveringen af andelsboligforeningen AB Falcken er et godt eksempel på hvordan man kan bevare og genskabe de oprindelige arkitektoniske udtryk på en klassisk ejendom. Dette er gjort samtidig med at ejendommen er blevet optimeret så den tilbyder sundere boliger med øget trivsel og komfort for beboerne, der er glade for resultatet.

Solidt samarbejde

Projektet involverer 40 lejligheder, der har været beboede i byggeperioden. Endvidere er den omfattende renovering af tag, facader og vinduer gennemført under corona-nedlukning, hvor mange har arbejdet hjemmefra. Det har nødvendiggjort et tæt samarbejde og dialog mellem beboere, bygherre, rådgiver og entreprenør. Dette har fungeret godt og er i høj grad lykkedes.

Levende bygningskultur

Bestyrelsen har arbejdet efter en plan for systematisk renovering af ejendommen. Ejendommen har gennemgået en omfattende renovering, med respekt for bygningens historie, samtidig med at følelsen af komfort den enkelte bolig er blevet forøget. Håndværkerne har arbejdet efter traditionelle og moderne håndværksteknikker i en høj kvalitet. Fugearbejde med brændte fuger og restaurering/genskabelse af arkitektoniske dealer er klassiske teknikker, der ikke anvendes ofte.

Parter bag projektet

Bygherre: Bestyrelsen i andelsboligforeningen AB Falcken
Rådgiver: Gaihede ingeniører & arkitekter
Administrator: Newsec
Entreprenør: Byens Tag og Facade

Yderligere information om projektet

https://gaihede.dk/projects/ab-falcken/

Sted

Lundtoftegade 80, Hillerødgade 26-28, Asminderødgade 1
2200 København N

Fotos: Gaihede ingeniører & arkitekter

Realiseret

2020

Indstillingsår

2022, 2023, 2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2