fbpx

A/B Borups Plads

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2011

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

Ejendommen A/B Borups Plads er opført i nyklassicistisk stil 1923, og udfylder trekantgrunden mellem Borups Plads, Stefansgade, Humlebækgade og Lundtoftegade.
Arkitekt: Alf Cock-Clausen
Den rummer 202 lejligheder og 4 erhvervslejemål.
Den er et vigtigt omdrejningspunkt på stedet, og er én af mange store karréer i området.
Ved projektets begyndelse fremstod hele klimaskærmen meget forsømt og slidt. Der var monteret uoriginale plastvinduer i alle lejligheder, de pudsede facader var forfaldne og taget var utæt.
Med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune, Center for Bydesign, blev der udført renovering af facader og trappeopgange, udskiftning af tag og vinduer, samt montering af altaner på gårdfacaden.
Facadepuds udførtes med hydraulisk kalkmørtel i to farvenuancer. Farveforskellen blev opnået uden tilsætning af farve, men ved brug af to typer jurakalk.
I hele projektet er der lagt vægt på at bevare/genskabe bygningens originale træk, herunder de mange fine pudsdetaljer i gesimser og kvaderpuds. Vinduer er skiftet til trævinduer med koblede rammer med kitfals.
Ved udskiftning af taget er der monteret undertag, tagsten er en falstagsten lig den originale. For at kunne bevare de murede grater og tagryg, er der monteret ventilationstagsten på tagfladen.
Montering af altaner på gårdsiden har givet et attraktivt tilskud til lejlighedernes brugsværdi.

Sted

Borups Plads
2200 København N