fbpx

A/B Bellmansgade 7-37

Læs projektets egen beskrivelse

I 1964 havde Bellmansgade 7-37 fint besøg. Ministerpræsident Nikita Khrusjtjov, fra det tidligere Sovjetunionen var på besøg i Danmark og brugte b.la. tiden til at, komme forbi og se dette prægtige moderne betonbyggeri.

Bellmansgade var blevet opført 3 år tidligere, som helt traditionelt betonelement byggeri, bestående af sandwich elementer med hele 7 cm. Isolering. De 50 år havde sat sine tydelige spor og byggeriet var i den grad klar til en renovering.

Renoveringen omfatter overordnet:
– Udskiftning af den gamle nedslidte tagbeklædning og samtidig energioptimere tagkonstruktionen ved efterisolering.
– Udskiftning af de gamle vinduer til nye energioptimerede elementer.
– Nødvendig betonrenovering og energioptimering af facader.
– Udvidelse af boligernes altaner, herunder etablering af altanlukninger
– Nyt solcelleanlæg

I dag er Bellmansgade forvandlet. Det gamle triste grå betonudtryk er væk og tilbage står en bygning med et lyst, indbydende og moderne udtryk, defineret i tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og Københavns Kommune Center for Bydesign.

Energirenoveringen af Bellmansgade begyndte i foråret 2012 og blev afsluttet i efteråret 2013. Byggeriet er gennemført til aftalt tid og aftalt pris.
De 1½ år har naturligves budt på gener for ejendommens beboere – Støv, støj og logistik i forbindelse med færdsel på ejendommen. Adgangsveje til opgange har periodisk været afspærret, ligesom fællesområder og parkeringspladser, har været brugt til byggeplads. På trods af de store udfordringer har smilene været brede og forståelsen været stor.

Rigtig mange byggeprojekter har grønne tiltag på ønskelisten. Langt de fleste byggesager, ender med besparelsesrunder. Her er det første, der bliver frasorteret de grønne tiltag. Det er ikke sket A/B Bellmansgade 7-37 og ønsket om solceller på taget er blevet en realitet. Solcellerne generer strøm, svarende til ca. halvdelen af ejendommes årlige strømforbrug i fællesområderne.

Foruden de mange energimæssige tiltag, har beboerne ligeledes fået en større altan. Det har givet et ”ekstra rum” og tilført lejlighederne en større brugsværdi.
Samarbejdet mellem Bygherre, administrator, rådgiver og entreprenør har fungeret fantastisk. Der har fra starten, været stor tillid parterne imellem og en tydelig fælles målsætning om at gøre A/B Bellmansgade 7-37 til et sted, hvor folk har lyst til at bo. Dette er lykkedes.

Energirenoveringen af A/B Bellmansgade 7-37 er et byggeri, der står som et skoleeksempel på, hvordan en byggesag skal fungere. Tilfreds bygherre, tilfredse beboere, afleveret før tid og overholdelse af budget!

Parter bag projektet

Bygherre: A/B Bellmansgade
Ejendomsadministrator: Sven Westergaard Ejendomsadministration A/S
Rådgiver: A4 Arkitekter & Ingeniører A/S
Entreprenør: NCC Construction A/S

Sted

Bellmansgade 7-37
2100 København Ø

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2