fbpx

AAU

Fibigerstræde 2

Læs projektets egen beskrivelse

Fibigerstræde 2 på Aalborg Universitet er en undervisningsbygning på 3.500m2 bygget i 70erne og som pga. størrelse og indretning ikke lever op til nutidige undervisningsfaciliteter. Projektet har til formål, at skabe en bedre organisering af funktioner, rum som lever op til nutidige krav, bedre indeklima samt mere åbenhed.

Bygningen er funktionsmæssigt blevet delt i to dele – ét studieområde primært for de studerende og én administrativ del for ansatte. De to dele samles af ankomstområdet, hvor studiecafeen er placeret. Studieområdet er åbnet indadtil med større sammenhængende arealer, rum er sammenlagt, vægge er ændret til glasvægge og der er udført ovenlys. Gennem en nyetableret lysgård, samt en åbning til den eksisterende kælder skabes visuel forbindelse mellem oppe og nede, samt mellem ude og inde. Herved gives plads og rum til moderne studiemetoder og undervisning. Alle vinduer er udskiftet og i studiezonen er der etableret et stort glasparti mod gaden, så man som forbipasserende kan følge med i bygningens aktiviteter. I den administrative del er ligeledes skabt en større åbenhed samtidig med, at behovet for private administrations- og forskningszoner er tilgodeset. Her er kontorer sammenlagt til større, lysere rum og en ny frokoststue samt nye møderum er etableret. Der er udført nye ovenlys og i flere kontorer er et tidligere blændparti ved siden af adgangsdøren erstattet af et vindue, således at der skabes visuel forbindelse mellem gang og kontorer.

Alt i alt er der skabt en mere gennemsigtig bygning med gode dagslysforhold, samt bedre overskuelighed og sammenhæng. En studiezone, hvor de lange gangforløb er ændret til et rumlig forløb med åbne og semilukkede rum, der indbyder til studier af forskellig art. Et opgraderet indeklima, så det opfylder nutidige krav. Og ikke mindst en bygning, der bygger videre på den eksisterende arkitektur og som brugerne har været med til at udvikle igennem en brugerproces og i dag er glade for at arbejde og studere i.

Parter bag projektet

Bygherre: Aalborg Universitet og Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Dall & Lindhardtsen A/S
Ingeniør: Rambøll A/S
Entreprenør: Arne Andersen, Vrå A/S og Uggerly installationer

Sted

Fibigerstræde 2
9220 Aalborg øst

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2