fbpx

Åløkkegaard

Læs projektets egen beskrivelse

Åløkkegaard er den yngste af de fynske hovedgårde. Hovedbygningen blev opført i 1788, men er siden blevet ombygget flere gange bl.a. i 1865 hvor tårnet kom til. I 1920 blev den købt af Metodist Samfundet, som indrettede den til børnehjem. Fra 1985 har bygningen huset 21 ungdomsboliger, mens der efter den seneste ombygning er 12 almene familieboliger. Over tid har der været foretaget en del ændringer, hvorfor byg-ningen bar præg af længere tids arkitektoniske overgreb og generelt var bygningen nedslidt. Det blev derfor besluttet at foretage en gennemgribende renovering af den historiske hovedgård Åløkkegaard, som er en markant bygning i Åløkke kvarteret, således at denne gik fra at være en træt, slidt og maltrakteret bygning, til igen at være et varetegn for området. Man besluttede endvidere at renoveringen skulle foretages med respekt for historien, men at man ville renovere den gamle hovedgård så den lever op til lavenergiklasse 2015 samtidigt med der blev lavet attraktive almene familieboliger. Energimæssigt er den 226 år gamle, utætte bygning derfor renoveret efter de mest moderne forskrifter, og arkitektonisk er huset ført tilbage i tiden, så den nu igen fremstår klar, tydeligt og enkelt som den i sin tid har været opført. Indvendigt har der været store udfordringer da bygningen er anderledes skæv og ukurant ligesom efterisoleringen kun kunne foretages indefra. De energibesparende solceller kunne pga. bevaringsværdien ikke monteres på bygningen, hvorfor der i stedet blev etableret solfangere som er placeret i udearealerne. Udformningen af lejlighederne har været begrænset af de allerede eksisterende vindues- og døråbninger og Åløkkegårdens 12 nye boliger med skråvægge, fritliggende spær og store vinduespartier er derfor langt fra det, som normalt forbindes med alment byggeri. Vi håber at renoveringen viser mulighederne for renovering af ældre bevarerings-værdige bygninger, til at opfylde nutids- og fremtidskrav til boliger samtidig med at man bevarer kulturarven.

Parter bag projektet

Bygherre: CIVICA
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Arkitekt: Virumgaard Arkitekter
Hovedentreprenør: S. Guldfeldt Nielsen A/S

Sted

Åløkke Allé 35
5000 Odense C

Realiseret

2012

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2