fbpx

Nyt lag på blokken forhøjer boligkvaliteten 

15. feb 2023

I Ballerup ligger det almene boligbyggeri Ellebo, der blev opført i 1963. En af de to blokke er blevet renoveret på baggrund af et koncept, der uden på facaden tilføjer et nyt lag, der integrerer elevatorer og private altaner. Dette nye galleri øger boligernes kvalitet og beboernes fællesskab. 

 

 

Med en facaderenovering fra 1990’erne var bygningen både byggeteknisk og arkitektonisk klar til noget nyt, og det skete med et galleri uden på nordfacaden. Her klares infrastrukturen, så man ikke behøver bygge om indenfor for at skabe plads til f.eks. elevatorer. Elevatorskaktene, trapper, de åbne altaner og en helt ny tagetage, der er trukket lidt tilbage fra facadeplanet, har forskellige højder og dybder, der gør facaden mere varieret og levende end før.

Designet til at kunne skilles ad
Galleriet er opført som en betonkonstruktion, men selv om produktionen af beton udgør en klimabelastning, er der tænkt på bæredygtigheden ved at undlade at rive bygningen ned, som det skete for Ellebos to af oprindeligt fire blokke. Hertil kommer, at galleriet og nye facadeelementer er designet, så det kan skilles ad og afmonteres i enkeltdele. Betonen kan holde i mange år, mens elementerne måske ikke holder lige så længe – til gengæld kan de skrues ned, så de kan repareres eller udskiftes, uden at hele facaden og betonkonstruktionen bliver berørt af det.

Den tidligere facadebeklædning, der indeholdt asbest, er erstattet af nye, lette facadeelementer med 400 mm isolering og pladebeklædning, som afbryder kuldebroer. De eksisterende vinduer er skiftet ud, nogle af dem til døre, så der stadig kommer godt med dagslys ind, selv om galleriet skygger lidt.

 

Vinterhaver giver ekstra areal
Lige som galleriet mod nord er et supplement til hver lejlighed, har alle boliger fået ændret de tidligere glasinddækkede altaner på sydfacaden til vinterhaver uden brystninger og derfor med et større glasareal. Mod stuen sørger et oplukkeligt vægparti af glas for en fleksibel brug af vinterhaven, som fungerer som en udvidelse af boligen i sommerhalvåret. Fordi vinterhaven er uopvarmet, tæller den ikke med i boligarealet, og den bidrager med mere dagslys og passiv solvarme.

I alle lejligheder er der nye døre og vinduer, der har været med til at reducere energiforbruget, som er yderligere sænket med konvertering til lavtemperatur fjernvarme, decentral ventilation med varmegenvinding og udskiftning af alle installationer.

Flere boligtyper
I enkelte lejligheder er der flyttet en væg, så badeværelset er gjort større og opfylder krav til tilgængelighed, men lejlighedernes areal er uændret. Til gengæld er der skabt helt nye penthouselejligheder, der er større end de øvrige, så de kan tiltrække nye typer beboere som børnefamilier eller seniorer, der sælger huset for at slippe for havearbejde og vedligeholdelse. Selv om den nye penthousebygning er opført som en let konstruktion af træ, var det en forudsætning at forstærke tagkonstruktionen, og når blokken alligevel skulle renoveres, var det oplagt at gøre det i samme omgang.

Nyt fællesskab

Beboerne har været inddraget fra projektets start, og renoveringen er forløbet godt, bl.a. fordi beboerrepræsentanterne har været aktive og positive hele vejen igennem og har været med på at afprøve nye løsninger. Efter et par års genhusning er de fleste lejere flyttet tilbage. Mange af dem har boet i Ellebo siden opførelsen og kan nu glæde sig over, at de nye opholdsmuligheder på galleriet ikke bare har givet en tættere sammenhæng mellem inde og ude, men også en tættere relation mellem beboerne, der nu oftere mødes og får en snak fra den ene altan til den anden.

Før
Før renoveringen stod boligblokken med slidte, utidssvarende facader efter en renovering fra 1990’erne, og brystninger reducerede dagslysmængden i lejlighederne.

Efter
Efter renoveringen er hovedfacaden tilføjet et nyt galleri i form af en betonkonstruktion, der sammen med trapper, elevatorer og private altaner er tilføjet som et nyt lag uden på bygningen. Galleriets dele er designet til at kunne skilles ad, så de kan repareres eller skiftes ud. På taget er opført nye penthouselejligheder, og de forskellige højder og dybder gør facaden varieret og mere levende end før. De nye altaner betyder, at beboerne i højere grad møder hinanden, og på havesiden giver nye vinterhaver uden brystninger mere plads og lys indenfor, mens lejlighederne i stueetagen har fået egen have. I baggrunden ses naboblokken, der har gennemgået en mere traditionel renovering.

Fire gode grunde

Karen Mosbech giver her sin begrundelse for, hvorfor Ellebo Blok 3 nomineres til Renoverprisen 2022.

”Her er der lavet et projekt, som har skabt enormt meget beboerkvalitet, uden at det koster beboerne noget. Galleriet og vinterhaven betaler man ikke for som lejer, og derfor har beboerne også opnået meget kvalitet for pengene. Det synes jeg, er noget af det, der gør det her projekt interessant.”

”Det er spændende arkitektur, som godt kunne skabe eksempelværdi for andre lignende renoveringer. Man kan altså gå til stålet med de her 60’er byggerier, som vi alle sammen kender – de kan godt tåle det.”

”Det med at sætte et galleri på en kedelig facade. Det synes jeg er det helt store inspirationselement, som skaber stor eksempelværdi i projektet – både i forhold til social bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet.”

”Ellebo Blok 3 er på mange måder et meget modigt projekt. KAB har været helt fremme i skoene, da de for 10 år siden valgte at gå ind i en international konkurrence, Nordic Built Challenge, hvor de stod med en engelsk arkitekt og et projekt med bæredygtige ambitioner. Der har været mange benspænd for dem på vejen, men alligevel har de klaret den, og nu står de her i dag.”