fbpx

Ny hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

25. apr 2013

En hvidbog, der beskriver ‘state of the art’ om bæredygtighed i relation til byggeri – både nybyggeri og renovering – er netop udkommet. Hvidbogen giver en generel introduktion til emnet og de parametre, som spiller en rolle, når der skal planlægges, bygges/renoveres og driftes byggeri. Bogen beskriver også forskellige bæredygtighedsbegreber og certificeringsordninger, og sætter disse ind i den proces- og beslutningsmæssig ramme, som vil være velkendt for de fleste af byggeriets parter.

Hvidbogen er udgivet af Bygherreforeningen, Viegand Maagøe, InnoBYG og Grundejernes Investeringsfond.

Den kan bestilles gratis på gi.dk eller downloades på bygherreforeningen.dk