fbpx

Ny branchevejledning sætter fokus på arbejdsmiljø i renovering

20. nov 2014

 BAR Bygge & Anlæg har udgivet en ny branchevejledning, der skal øge opmærksomheden omkring arbejdsmiljøet i renoveringsprojekter. Udgivelsen er en del af den toårige handleplan ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker”, og RENOVER prisen har talt med civilingeniør og konsulent, Signe Hofmann Mehlsen, fra BAR Bygge & Anlæg for at blive klogere på initiativet.

Hvad skal branchevejledningen om arbejdsmiljø i renovering bruges til?
– Branchevejledningen giver en beskrivelse af de ting, man skal være opmærksom på, når man planlægger og projekterer et renoveringsprojekt. Den skal hjælpe branchen til at opnå gennemarbejdede projekter både i forhold til arbejdsmiljø og bygbarhed, sådan at de løsninger, som de projekterende foreskriver, rent faktisk kan udføres i praksis. Vejledningen indeholder vores anbefalinger til, hvordan man får fokus på arbejdsmiljø allerede i projekteringen. Det er ikke blevet beskrevet før, og efterspørgslen i branchen er stigende.

Hvem er vejledningen skrevet til?
– Når vi skriver branchevejledninger, er det typisk til entreprenørerne. Men når det drejer sig om planlægning af arbejdsmiljø, vil vi gerne ind og påvirke processen så tidligt som muligt. Derfor henvender vi os i denne vejledning først og fremmest til de projekterende, bygherrerne og rådgiverne i forbindelse med renoveringsprojekter. De er på banen helt fra begyndelsen, og det er dem, der står med ansvaret for, at projektet er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at gennemføre.

Hvorfor er det nødvendigt med en vejledning netop inden for renovering?
– Renovering er en kompleks proces. Man kan være begrænset af pladsforholdende, fordi arbejdet foregår i en eksisterende bygning. Bygningen kan være fredet, og det kan være svært at komme ind med materialer. Standardløsninger bliver ofte utilstrækkelige, og projekterne er arbejdskrafttunge. Det kan give store arbejdsmiljøproblemer, og derfor er behovet for vejledning tilsvarende stort.

Kan du give eksempler på et par af vejledningens vigtigste anbefalinger?
– Det er vigtigt at lave grundige forundersøgelser. Og allerede inden projekteringen begynder. Derfor har vi blandt andet lavet tjeklister over, om man har undersøgt alt, der kan og bør undersøges, inden projektet bliver planlagt. Det gælder alt fra miljøfremmede stoffer til usikkerhed i de bærende konstruktioner, der kan få arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Og så er det vigtigt også at gøre plads til, at der kan opstå udfordringer undervejs i byggeriet. Der skal sættes tid af i tidsplanen, og der skal være et klart grundlag at afregne på i tilbudslisten. På den måde skal man ikke til at diskutere ny pris, når først kontrakten er indgået.

Hvilken indflydelse forventer du, at vejledningen vil få?
– Jeg forventer, at vejledningen vil give bygherrerne, de projekterende og rådgiverne et overblik og en forståelse for, hvad der er deres ansvar i forhold til arbejdsmiljø. Og jeg forventer, at de igennem vejledningen vil blive styrket til også at kunne opfylde det ansvar. Vi løser ikke alle problemerne med arbejdsmiljø på én gang, men vejledningen er et led i en større indsats for at forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen, der på sigt skal være med til at nedbringe antallet af arbejdsskader.

Læs vejledningen her.