fbpx

Nomineringskriterium: Renovering skal være en god investering

30. maj 2013

Et godt renoveringsprojekt skaber større værdi for ejeren. Karen Mosbech, medlem af nomineringsudvalget og administrerende direktør i Freja Ejendomme, uddyber nomineringskriteriet ”Økonomi og værdiforøgelse”.

Hvordan skaber et renoveringsprojekt øget værdi for bygningens ejer?

– Fordi en velholdt bygning er mere værd end en forfalden. En vedligeholdt bygning er nemmere at udleje og sælge end en forfalden bygning og bygningsejeren kan hæve huslejen, fordi bygningen er blevet mere attraktiv at bo i. Mange renoveringsprojekter er gode investeringer, fordi de giver et øget afkast.

Hvorfor er det vigtigt, at vinderprojektet ikke kun bidrager til bæredygtighed, omgivelserne og brugenes oplevelse, men også skaber øget værdi for bygningsejeren?

– Hvis ikke der er en økonomisk gevinst for bygherren, så har han ikke lyst til renovere. Hvis et renoveringsprojekt udelukkende bidrager til bæredygtighed, omgivelserne og borgernes oplevelser, så er det kun filantroper, der renoverer, og det er der ikke noget langsigtet perspektiv i. Når vinderprojektet skal statuere et eksempel for fremtidens renoveringsprojekter, er det derfor vigtigt at sende et signal om, at renovering betaler sig.

Er der et større samfundsmæssigt perspektiv i, at renoveringsprojekterne skaber værdi for bygningens ejer?

– Ja, af flere grunde. Dels vil det være et kæmpe tab for vores kultur og fremtidige generationer, hvis vi ikke sikrer vores bygningsarv. Renovering er også med til at transformere gamle ejendomme til nye formål, som giver værdi i det omkringliggende miljø og samfundet generelt. Endelig kan renoveringer energioptimere vores eksisterende bygninger til gavn for både miljøet og bygningsejerens elregning.