fbpx

NOMINERINGSKRITERIUM: Gode eksempler skal inspirere fremtidens renovering

06. sep 2013

Det kræver gode eksempler, der kan inspirere, hvis fremtidens renoveringer skal forene energibesparelser med hensynet til arkitektur og kulturarv. Gøsta Knudsen, formand for nomineringsudvalget og tidligere stadsarkitekt i Aarhus, uddyber nomineringskriteriet ”Eksempelværdi”

Hvorfor er det vigtigt at det vindende projekt tjener som eksempelværdi?

Fordi renoveringsudfordringen er så kæmpe stor. Renovering udgør en langt større andel af den samlede produktion i bygge og anlægsbranchen end nybyggeri. Det gør det nødvendigt at finde nye løsninger på, hvordan vi effektiviserer energiforbruget samtidig med, at vi bevarer vores kulturarv. F.eks. har vi fremragende byggerier fra 40’erne og 50’erne. En udvendig efterisolering vil i mange tilfælde ødelægge hele den identitet, de har været med til at give vores byrum. Det er en politisk beslutning, at vi skal spare energi, og det er derfor vigtigt vi får gode eksempler på, hvordan det kan gøres.

Hvordan kan det vindende projekt helt konkret inspirere til efterfølgelse

Ryesgade 30 A-C har en høj eksempelværdi, fordi projektet netop viser, at det kan lade sig gøre at opnå store energibesparelser samtidig med, at man fastholder den arkitektoniske værdi. I renoveringen af Ryesgade er facaden intakt, og indvendigt er det lykkedes at bevare stemningen fra den gamle bolig. Det vellykkede resultat er opnået gennem et fint samarbejde mellem alle de implicerede parter.