fbpx

Når tegningen forvandler sig til en 3D-model

15. maj 2018

Uden en tegning af en bygning er det svært at planlægge en renovering. Sådan har mantraet lydt i mange år i byggebranchen. Men i dag har den gode, gamle tegning nogle steder udviklet sig til en digital 3D-model, der skal gøre renoveringen både nemmere og billigere.

Når man skal i gang med en renovering, er det en fordel at have så mange og så præcise data om den eksisterende bygning som muligt. Her har den traditionelle tegning længe været et vigtigt redskab.

Noget tyder dog på, at tegningen er i gang med at udvikle sig. Flere steder i byggebranchen er man nemlig begyndt at eksperimentere med digitale modeller i 3D.

”Den digitale 3D-model kan bidrage med detaljer, som den traditionelle tegning ikke har mulighed for,” fortæller René Wieben Andersen, der er BIM Manager i firmaet Orbicon. BIM står for ”Bygnings Informations Modellering” og dækker bl.a. over det arbejde det kræver at skabe digitale 3D-modeller, som kan bruges til både nybyggeri og renovering.

Ny teknologi tager over for tommestokken
Hemmeligheden bag 3D-modellens præcision er de nye teknologier for opmåling gennem 3D-scanning, som i disse dage bliver mere og mere udbredte.

”Når man skal konstruere en digital 3D-model, kan man selvfølgelig gå ud og måle bygningen op med en tommestok eller lave modellen ud fra de eksisterende tegninger af bygningen. Men tegningerne kan være gamle, og ofte er der lavet ændringer på bygningen, som ikke er blevet anført i de eksisterende tegninger,” fortæller René Wieben Andersen.

Han har været vidne til sager, hvor den digitale 3D-model ikke passede med de eksisterende forhold, fordi modellen var skabt efter upræcise tegninger. Under en facaderenovering fik det den konsekvens, at de nye vinduer ikke passede.

”Når man bestiller vinduer, skal man helst skal være præcis ned i millimeteren, og det kan vi blive, når vi 3D-scanner bygninger,” siger han.

3D-modeller skabes gennem scanning af bygninger
Der er forskellige måder at scanne en bygning, når man skal udforme sin 3D-model. Ifølge Orbicon er den mest præcise metodeen opstillet scanning, hvor man flytter en scanner rundt på forskellige vinkler af bygningen og laver en såkaldt ’punktsky’.

”En punktsky består af millioner af punkter, der fortæller dig, præcist hvor vinduer, døre og vægge sidder i forhold til hinanden. Punktskyen kan man trække ind i et modelleringprogram, og sådan skaber man en præcis digital 3D-model af bygningen,” fortæller René Wieben Andersen.

Billedet øverst hvert i artiklen viser en punktsky fra Hedeselskabets kontor. Billedet er lavet af droner, som har fløjet over bygningen og består af 460 mio. punkter, som samlet skaber skyen.

Flere fordele ved de præcise modeller
En præcis 3D-model har bl.a. den effekt, at bygningen bliver nemmere at visualisere, inden man skal i gang med sin renovering, at man kan undgå uforudsete udfordringer, og at man som bygherre kan indhente mere konkurrencedygtige priser, fordi man har et mere præcist datagrundlag at gå ud fra.

3D-modellerne kan dog også gøre nytte efter selve renoveringen til vedligeholdelse og drift af bygningen. René Wieben Andersen forklarer, at fx boligforeninger kan have stor glæde af 3D-modellerne, fordi man hurtigt kan trække data ud om bygningen.

”Når man fx ved præcist, hvor mange kvadratmeter vægge, der skal males, eller hvor mange kvadratmeter gulve, der skal høvles, kan man indhente mere konkurrencedygtige priser. De digitale modeller kan også ligge på hjemmesiden som en service for beboerne, så tilflyttere lynhurtigt kan danne sig et overblik over deres nye lejlighed, deres boligblok eller sågar hele området,” siger han.

Selvom den digitale 3D-model bliver mere og mere udbredt og i dag bruges hos de fleste større entreprenører, er den traditionelle tegning dog ikke sendt helt på pension endnu og vil nok heller ikke blive det i morgen, da det for mindre rådgivningsvirksomheder stadig kan være en større investering at omlægge til 3D. Udviklingen peger dog i retning af, at den mere digitale version på sigt vil blive mere udbredt og skabe værdi for alle aktører i byggebranchen.

”Som branche skal vi udvikle os sammen, så vi fælles kan få gavn af de nye digitale muligheder. Og den digitale 3D-bygningmodel kan meget vel være en af dem,” slutter René Wieben Andersen.