fbpx

Membran kan spænde ben for naborøg

19. maj 2016

Hver tredje dansker, der bor i lejlighed, bliver udsat for naborøg. Røg fra under- eller overbo er især til gene for beboere i ældre etagebygninger, men det kan ny forskning lave om på. Testforsøg hos Statens Byggeforskningsinstitut viser, hvordan opsætning af en membran reducerer vandring af røgpartikler til udsatte lejligheder markant.

Statens Byggeforskningsinstitut har med støtte fra Grundejernes Investeringsfond i flere omgange gennemført udviklingsprojekter om naborøg og overførsel af partikelforurening mellem lejligheder. Senest har SBi-forsker Ahsan Iqbal undersøgt effektiviteten af en fuldt dækkende membran til at lukke for tilførslen af røg.

– Vi har testet membranen i tre forskellige forsøgsopstillinger. Dels ved computersimulationer, dels i laboratorietests og dels i en virkelig beboet lejlighed, som har været hårdt ramt af sivende naborøg fra underboen. Vi kan slutte, at membranen virker og kan anvendes til at stoppe partiklers vandring fra den ene lejlighed til den anden, fortæller Ahsan Iqbal.

Efter montering af den fuldt dækkende membran under gulvet i den røgplagede lejlighed faldt antallet af målte røgpartikler per kubikmeter markant.

Den testede membran består af to beskyttende lag og to aktive lag, hvoraf det ene absorberer partikler, og det andet opbevarer dem. Partiklerne fylder meget lidt, hvilket betyder, at membranen kan forblive virksom i ca. 100 år.

Hver tredje rammes af naborøg
Det er ikke ualmindeligt, at beboere i ældre bygninger, hvor adskillelsen af etagerne er af træ, oplever generende lugte og luftstrømme knyttet til naboens og underboens aktiviteter.

Det kan være osen fra underboens madlavning, men det kan i mange tilfælde også dreje sig om sundhedsskadelige stoffer, der vandrer imellem lejlighederne såsom partikler fra tobaksrygning. Faktisk peger forskning på, at op mod hver tredje dansker, der bor i lejlighed, bliver udsat for naborøg.

En dansk undersøgelse fra 2005 foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) viste ligeledes, at en væsentlig del af luften i ældre etageejendomme tilføres fra trappen og naboernes lejligheder. Forskerne kunne blandt andet konkludere, at cirka 20 procent af luften i ejendommene tilføres fra underboen.

– Ryger ens underbo, er der altså en vis risiko for, at stoffer fra tobaksrøgen trænger op i ens lejlighed igennem sprækker i gulve og lofter, via ventilationen og langs rørføring og el-installationer. Og den passive rygning fra naborøgen er selvfølgelig en vigtig sag for de mange beboere i etageboliger, som røgen går ud over, siger Bo Bjerre Hansen fra Grundejernes Investeringsfond (GI), der har givet støtte til SBi’s forskning i naborøg.

– Derfor vil det selvfølgelig være enormt positivt, hvis vi får nogle eksempler på effektive løsninger på bordet, og vi ser meget frem til at se den endelige rapportering fra SBi, når den udkommer til sommer, siger Bo Bjerre Hansen.

Se film om projektet her: