fbpx

Markant aarhusbygning renoveres

15. maj 2014

Det centralt beliggende Rømerhus i Aarhus står foran en omfattende renovering, der skal føre murstensfacaden tilbage til den oprindelige fra 1895. Det kræver omfattende analyser af mørtel og puds og håndværkere med viden om de gamle materialer. 

Rømerhus blev bygget efter inspiration fra Magasin Du Nord i København og stod færdig i 1895. Bygningen er et lysende eksempel på datidens høje håndværksmæssige standarder indenfor murerfaget. Facaden demonstrerer et væld af detaljer. Men 120 år senere har bygningen gennemgået en række forandringer, som har ført den væk fra det oprindelige udtryk, og nogle af detaljerne er gået tabt. Overflader med klassisk kvaderpuds er blevet ændret til glatte overflader med plastikmaling, friser er forsvundet og tårnets spir med. Det skal en gennemgribende renovering nu rette op på.

Murværket analyseres
For at løse opgaverne ordentligt med reparation af fuger, udskiftning af sten og genetablering af pudsede partier, analyseres mørtelprøver og puds af Teknologisk Institut. Analyserne skal fortælle om kornstørrelser og materialets sammensætning og dermed gøre det muligt at vælge de rigtige materialer til renoveringen. Nedbrudte mursten skal erstattes med passende genbrugssten eller evt. matchende nyproducerede sten.

Rømerhus 1912
Rømerhus som det så ud i 1912. Foto: Udlånt af E+N Arkitektur A/S

Brændte fuger
Ved omfugningen brændes fugerne. Det gøres med et brændejern, som skaber en hård overflade med mere vejrbestandige egenskaber og en længere levetid. Opgaverne kræver håndværkere med særlige kompetencer og viden om materialer fra en svunden tid. De er fundet, og renoveringen er nu i gang. Skruk puds, revnede gesimser og sålbænke samt rustne ståloverliggere er andre udfordringer, som skal løses af murerne.Den samlede renovering planlægges afsluttet i 2016.

Herefter er det intentionen, at bygningen igen skal kunne opleves som et åbent og imødekommende palæ med fine detaljer og helstøbt arkitektur. Bygningen kommer til at huse butikker fra modevirksomheden Bestseller.