fbpx

Luft, lys og miljørigtige materialer – kriteriet ”Energikrav og bæredygtighed”

26. mar 2013

Energirigtig ventilation, udnyttelsen af dagslys og brugen af genanvendelige materialer er nogle af de parametre, der vil blive vurderet, når de nominerede projekter til RENOVER prisen 2013 skal findes. Torben Esbensen, direktør i Esbensen Rådgivende Ingeniører og medlem af RENOVER prisens nomineringsudvalg, uddyber nomineringskriteriet ”Energikrav og bæredygtighed”.

Når de nominerede projekter til RENOVER prisen 2013 skal findes, er et af vurderingskriterierne, at projektet ”i konkret daglig brug leverer væsentlige energibesparelser ved hjælp af tiltag, som er afstemt byggeriets funktion og indeklima eller på anden måde bidrager til bæredygtig praksis.” På den måde skal projektet være med til at opfylde energiaftalen fra 2012, hvor målene blandt andet er at minimere energiforbruget og CO2-udledningen.

Når projekterne skal vurderes i forhold til kriteriet, vil nomineringsudvalget ifølge Torben Esbensen især kigge på, hvordan et godt indeklima er sikret gennem smarte og energirigtige løsninger. Her er ventilation afgørende.

– Når man energirenoverer bliver bygningerne ofte bedre isoleret. Så hvis man ikke gør noget aktivt for at forbedre ventilationen, kan man risikere at indeklimaet bliver dårligt, forklarer Torben Esbensen.

En energirigtig løsning kan være ventilationssystemer, der genvinder udslusningsluften til at opvarme den luft, der bliver blæst ind. Eller en udformning af bygningen, så luften strømmer naturligt igennem og sikrer ventilation uden brug af strøm.

Et andet element i at sikre et godt indeklima er udnyttelsen af dagslys.

-En af de rigtig gode ting ved renovering, er at man har mulighed for at skaffe mere dagslys ind i rummene.  Det både bidrager til brugernes livskvalitet og fører til besparelser af energi til lys, siger Torben Esbensen.

Dagslyset kan bringes ind i de renoverede bygninger ved at udvide vinduespartier eller lave glastilbygninger eller et atrium – dvs. et glasoverdækket rum, som man f.eks. ofte ser i butikscentre.

Når det gælder bæredygtighed, vil nomineringsudvalget ifølge Torben Esbensen blandt andet kigge på, hvilke materialer der er brugt – om de er fremstillet på en energirigtig måde, og om de kan genbruges eller nedbrydes, når bygningen engang rives ned.

Nomineringsudvalget holder sig dog for øje, at der endnu ikke findes en fælles definition af, hvad der kan karakteriseres som bæredygtig praksis inden for renovering, men at bæredygtighed kan være af både miljømæssig, social og økonomisk karakter.

– Derfor kigger vi selvfølgelig på helheden. Det nytter ikke noget at gøre en bygning CO2-neutral, hvis den koster ti gange så meget at renovere, siger Torben Esbensen.

Bygherreforeningen er i løbet af april klar med en hvidbog, der forsøger at beskrive state of the art inden for bæredygtighed. Hvidbogen skal skabe et fælles overblik for alle, der arbejder med bæredygtighed inden for både renovering og nybyggeri. Nomineringsudvalget vil naturligvis forholde sig til relevante konklusioner og anbefalinger i denne hvidbog, når de skal vurdere de indstillede projekter i forhold til bæredygtig praksis.