fbpx

Licitationen: Modernisering af Nyboder bliver dyrere

07. feb 2013

Renoveringen af ”De Gule Stokke” i Nyboder i København, der blev indledt i 2011, forventes at blive dyrere end de 75 mio. kroner pilotprojektet oprindeligt var estimeret til. Derfor har forsvarsminister Nick Hækkerup (S) anmodet Folketingets Finansudvalg om tilladelse til at bruge yderligere 19 mio. kroner, skriver Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Renoveringsprojektet omfatter 33 af ca. 600 lejligheder i De Gule Stokke, der har problemer med fugt og dårlig opvarmning på grund af manglende isolering af bygningskonstruktionen. Pilotprojektet indebærer derfor fugtsikring, ventilation, forsøg med forskellige isolerings- og varmegenanvendelsesløsninger samt fjernelse af ca. halvdelen af vægvingerne.

At pilotprojektet forventes dyrere end oprindeligt antaget skyldes primært en række uforudsete forhold i relation til selve anlægsarbejdet, nye eksterne krav fra andre myndigheder vedrørende brandsikring og en generel forlængelse af byggeperioden, oplyser Nick Hækkerup.

A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal dækker to tredjedele af den oprindelige pris for pilotprojektet og har oplyst, at den også vil dække to tredjedele af de 19 mio. kr. – ca. 12,5 mio. kr.