fbpx

Kvalitet er et kriterium

28. feb 2013

Nomineringsudvalget skal forholde sig til syv forskellige kriterier, når de efter den 14. april vurderer, hvilke indstillede projekter de vil nominere til RENOVER Prisen. De følgende måneder forklarer Nomineringsudvalget, hvordan de forstår de enkelte kriterier, og hvad de lægger vægt på, når Danmarks bedste renovering skal findes. Nomineringsudvalgets formand og tidligere stadsarkitekt i Aarhus, Gøsta Knudsen, lægger for med en uddybning af kriteriet for udførelseskvalitet.

”RENOVER prisen gives til projekter, hvor håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau”, lyder nomineringskriteriet, der skal sikre, at det vindende renoveringsprojekt ikke kun er bæredygtigt, brugervenligt og inspirerende, men også af eksemplarisk kvalitet.

Håndværksmæssig kvalitet indebærer, ifølge Gøsta Knudsen, en omhyggelig udførsel af alle bygningens overflader, detaljer og samlinger. Vigtigt er det også at håndværkeren har en god forståelse for materialernes indbyrdes sammensætning og levetid.

– Det nytter f.eks. ikke noget, at en håndværker bruger tagmaterialer, der kan holde i 50 år, hvis de underliggende konstruktioner kun holder 30 år, siger Gøsta Knudsen.

Nå det gælder den ingeniørmæssige kvalitet finder Gøsta Knudsen det afgørende, at den bærende konstruktion er tænkt som en integreret del af håndværket og arkitekturen. De tekniske løsninger, der implementeres i bygningen, skal desuden være energirigtige, og et godt indeklima skal skabe kvalitet for dem, der skal bo i og bruge bygningen. Endelig skal materialevalget være miljørigtigt og bæredygtigt på den lange bane. Det indebærer en indlevelse i håndværkernes arbejdsprocesser og muligheden for at genbruge materialerne, når huset engang rives ned.

Når det kommer til den arkitektoniske kvalitet, står arkitekten overfor et svært valg, mener Gøsta Knudsen. Skal bygningen bevares med sit oprindelige udtryk eller skal man med en arkitektonisk betoning af nyt og gammelt skabe en dynamisk fortælling?

– Jeg vil, når jeg skal bedømme en bygnings arkitektoniske kvalitet, se efter, om der er en gennemgående arkitektonisk idé – fra den enkelte detalje til bygningens overordnede helhed, siger Gøsta Knudsen.

Endvidere stiller han krav til, at en bygning har noget på hjerte og indgår i et berigende samspil med omgivelserne.

I næste nyhedsbrev uddyber Nomineringsudvalget kriteriet for energi og bæredygtighed.