fbpx

Kirkebjerg Skole i Vanløse – en skole på nutidens præmisser

15. jun 2017

Kirkebjerg Skole i Vanløse er nomineret til RENOVER prisen. 

Kirkebjerg Skole i Vanløse, der er opført i 1943, er en bevaringsværdig aulaskole. Skolen stod over for en udvidelse fra tre til fem spor, hvilket blev muligt med opførelsen af en ny bygning på matriklen. Men det betød, at den eksisterende bygningsmasse også skulle tilpasses de behov, der var opstået i forbindelse med udvidelsen.

Skolen har derfor undergået en helhedsrenovering. Opgaven rummede mindre ombygninger, genopretning, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed.

Renoveringen har bl.a. omfattet akustikregulering i aulaen med træpaneler, der er udført som de oprindelige paneler, aktivering af gangarealer til flere funktioner og solafskærmning tilpasset de bevaringsværdige facader. Arbejderne er udført nænsomt med respekt for skolens oprindelige karakter, og skolen er samtidig gjort moderne og brugsvenlig i forhold til nutidige læringsprincipper.

Parter bag projektet 
Bygherre: Københavns Kommune v. KEjd
Totalrådgiver og arkitekt: KANT arkitekter A/S
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør: Hugo Svaneeng A/S