fbpx

Irma-karréen – Fra industri til oplevelse

16. jun 2015

Boligkarréen i København med den æggelæggende Irmahøne på toppen har åbnet sig for omverdenen ved at konvertere stuelejlighederne mod søerne til restauranter og caféer og renovere gården.

Karréen er nu en oplevelsesrig karré med plads til både beboere, erhverv og forbipasserende. Karréen har tidligere været et klassisk industrimiljø med lagerbygninger og affaldsposer opbevaret i gårdrummet. En betydelig del af renoveringsarbejdet er derfor gået til ikkesynlige løsninger, som har forbedret gårdområdet. Gården er gravet op, affaldssug er etableret og et nyt gårdlag lagt på igen, så gården på sigt kan give plads til rekreative områder, legeplads og erhverv. Derudover er der blevet etableret nye parkeringspladser som erstatning for dem, der blev fjernet til fordel for et bredere fortov. Og nye erstatningsboliger i kvarteret som kompensation for de lejligheder, som nu huser restauranter.

Nomineringsudvalget har indstillet renoveringen med følgende begrundelse:

Irma-karréen er samlet vurderet et begavet bud på en kompleks omorganisering af en karré. Endvidere er det tydeligt, at det med en indlevet funktionel, arkitektonisk håndtering af samspillet mellem bygning og byrum er muligt at skabe et inviterende bymæssigt miljø med noget på hjerte.

730b1322renover15_sortedam_final

Parterne bag projektet:
Bygherre: Aberdeen Asset Management
Rådgiver/Arkitekt: Årstiderne Arkitekter
Udførende: Kompleet og HK Entreprise

Se video om projektet her: