fbpx

Højbo holder varmen – ændret adfærd sparer på energien

09. feb 2016

En boligforening i Frederikshavn har med hjælp fra smileys og skibsindustrien sænket energiforbruget og hævet standarden for både bygning og område.

Frederikshavn Boligforening har fundet et system, der virker. Med avanceret teknik, totalrenovering og aktiv inddragelse af beboerne har de skabt en energineutral boligblok.

Smileys afslører adfærden
I entréen i hver lejlighed bliver beboeren mødt med en skærm med smileys, der viser forbruget af el, varme og vand samt luftfugtigheden. Smileyerne er en visualisering af de enkelte lejligheders aktuelle forbrug. En smiley med solbriller på betyder, at der er billig strøm, og så er det nu, man skal tænde for vaskemaskinen, hvis man vil vaske så energirigtigt som muligt. Er smileyen sur, betyder det, at man bør ændre adfærd.

For hver lejlighed er der installeret decentrale målere, der styres af et CTS-anlæg, Central Tilstandskontrol og Styring. Anlægget regulerer varme- og ventilationsanlæg, så alt fungerer optimalt. Det er teknisk avanceret, at anlægget med smileyerne kan vise den helt aktuelle situation i realtime, så beboerne kan reagere. Hvis man f.eks. åbner vinduerne, kan systemet nedjustere ventilationen med det samme og vise effekten på skærmen.

Jesper Nymark, der er driftschef i boligforeningen, fortæller, at de måtte søge hjælp hos skibsindustrien for at finde et system, der kan få alle enheder til at tale sammen. Inden for boligbyggeriet har de ikke kunnet finde systemer, der kan det, men det lykkedes hos et offshorefirma, der leverer tekniske løsninger til containerskibe.

Beboerne på skolebænken
Skærmen med smileys er udviklet, så det ikke er nødvendigt at være fagmand eller læse lange instruktioner for at forstå budskabet.

– Alle kan forstå smiley-skærmene, og vi tror, at de betyder så meget for en ændring i beboernes adfærd, at alene skærmene har givet en besparelse på 10-15 % af energiforbruget, siger boligforeningens energiinspektør, Brian Thomsen.

Det har været vigtigt for boligforeningen at lære beboerne, hvordan de energimæssigt kan bo bedst muligt i de nye lejligheder – og sørge for, at de bliver ved med at have den adfærd fremover.

Boligforeningen oprettede derfor en energiskole, der efterhånden blev videreudviklet til hjemmesiden godboligenergi.dk. Her kan beboerne få gode råd til at bo energirigtigt. Der blev også undervejs i renoveringsprocessen holdt møder med beboerne både enkeltvis og til beboermøder.

Solceller og jordvarme
Generelt har Højbo opnået store besparelser både på el, vand og varme. Især varmeforbruget udmærker sig med en reduktion af forbruget på op til 85-90%, og efter renoveringen er Højbo blevet energineutral.

På taget er der monteret solceller, der producerer elektricitet til ejendommen til f.eks. varmepumper og fællesinstallationer. Belysning i alle fællesrum og udearealer er skiftet til LED.

For hver opgang er der etableret jordvarmepumper, der producerer varme og varmt brugsvand; det er en optimal løsning til lejlighedernes nye gulvvarme. Jordvarmen har vertikale boringer i 120 meters dybde.

Alle lejligheder har ventilation med genindvinding, og der er passiv køling i gulvene, der giver en behagelig temperatur på varme sommerdage. Energien fra kølingen kan lagres og bruges, når der bliver behov for det.

Isolering både ude og inde
For at undgå kulde og træk fra kælderen er dækket mellem kælder og stueetage blevet isoleret. Loftet har fået 500 mm isolering. Herudover er alle ydervægge isoleret udvendigt med 220 mm isolering, der er pudset.

Højbo er et typisk muret byggeri fra 1949, oprindeligt med blankt murværk af gule sten. Det er ikke alle bygninger fra den periode, der kan tåle udvendig isolering uden af miste arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier. Det mente man godt, at Højbo kunne.

– Arkitekturen var ikke noget særligt, og gavlen havde allerede fået udvendig isolering, der var dækket af facadeplader. Vi syntes ikke, at vi ødelagde husets udseende ved at isolere udvendigt og pudse facaderne, forklarer Kim Madsen, der er direktør i Frederikshavn Boligforening.

Bygningens volumen er bevaret, og på indgangsfacaden er vinduesåbningerne stort set uændrede. Der er dog etableret nye vinduesåbninger i hele opgangenes højde for at skabe mere lys i de før meget mørke opgange. Alle nye vinduer er 3-lags energiruder.

Det nødvendige pilotprojekt
Før renoveringen var der problemer med kuldebroer og dårligt indeklima, og boligerne var nedslidte.

– Højbo er et solidt, gedigent og sundt byggeri, som vi har ombygget til tidssvarende og fremtidssikrede boliger. Vi kalder det ”det nødvendige projekt”, for det var nødvendigt at løfte både bygningen og området til en bedre standard og et bedre ry. Vi startede med 30 ens boliger med dårlige toiletter, små køkkener og uden tilgængelighed – i dag er der 24 moderne og energirigtige lejligheder i forskellige størrelser, forklarer Kim Madsen.

Projektet har også omfattet forbedringer af ankomst- og parkeringsarealer og uderum til leg og ophold. Det er blevet en succes, hvor en tendens med fraflytning er vendt, så der i dag er venteliste til lejlighederne.

Projektet blev sat i gang som et pilotprojekt med støtte fra Landsbyggefonden i form af et lån på 2/3 af omkostningerne. Projektet skulle give viden og inspiration til andre af boligforeningens renoveringer, og det har også givet opmærksomhed uden for foreningen. Mange kommuner, boligforeninger og fagfolk kommer på studietur til Højbo for at se og høre om resultaterne.

Smilende beboere
Renoveringen har betydet, at huslejen er steget, men udgifterne til energi er faldet så meget, at det næsten går lige op. Den gennemsnitlige månedlige omkostning for en lejlighed for el, vand og varme er i dag på 666 kr.

– Som beboer bliver man meget bevidst om sit forbrug, når man hver dag ser sine smileys lige ved hoveddøren. Før aflæste jeg målerne en gang om året, nu ser jeg skærmen hver dag. Det giver altid en snak om forbruget, når man har gæster – og lidt konkurrence beboerne imellem, fortæller beboerformand Anne Mette Tellefsen med et smil.