fbpx

Historie og bæredygtige tiltag tiltrækker liebhaverlejere

21. sep 2023

I det centrale København på Strøget over for Magasin ligger en ejendom fra 1930’erne, der blev opført som hovedsæde for pelsgrossisten A.C. Bang og i dag rummer forskellige butikker og kontorer. Efter en renovering er de oprindelige facader sat nænsomt i stand, energiforbruget er sænket markant, og selv midt i den tætbebyggede Indre By er det lykkedes at tilføje nyt areal og fælles uderum.

A.C. Bangs Hus er tegnet af arkitekten Bent Helweg-Møller i datidens moderne arkitektur og konstruktioner af jernbeton. Et hovedsæde til en pelsgrossist med en så markant beliggenhed i Indre By skulle naturligvis være af en vis standard, og facaderne blev da også beklædt med lys italiensk travertin og mørk norsk diabas på hjørnerne og fik sternkanter i kobber. Som supplement til de ædle materialer blev bygningen udsmykket med en reklamesøjle med neonlys, et pelsdyr og en forgyldt kvindefigur inspireret af jagtgudinden Diana.

Bygningen som brand

Bygningen er udpeget som bevaringsværdig, og derfor har kommunen skullet godkende de foreslåede udvendige løsninger i forbindelse med renoveringen. Det har ikke været noget problem, for det har netop været bygherrens intention at bevare den oprindelige arkitektur så meget som muligt. Bygningen skaber i dag stadig stolthed hos ejere og brugere, og arkitekturen og udsmykningen er ligefrem blevet til bygningens identitet og brand, hvor reklamesøjlen med Pigen og pelsdyret har dannet forlæg for et nyt logo, der dukker op i gulvbelægninger og på håndlister.

Indenfor var pelsgrossistens interiører for længst ændret, og kontorer og butikker stod med nyere indretning. I dag er både planløsninger og materialer helt fornyet. På nogle etager er der store, åbne rum, mens andre etager er opdelt i mindre enheder. Fælles for etagerne er den niveaufrie adgang til alle lejemål. De to trapperum er opgraderet, men er i store træk bevaret fra opførelsen, hvor trapper, værn og andre detaljer og materialer er bibeholdt og sat i stand.

Omhu med materialer

Også udenfor er der udvist omhu for detaljerne. De grønglaserede teglsålbænke var f.eks. i dårlig stand og skulle udskiftes, og da stenene ikke findes på markedet i dag, blev en specialproduktion sat i værk i Tyskland. Ligeledes er de oprindelige farver og forgyldninger på Pigen og pelsdyret genskabt. Bygningens to gavle, der vender mod gården og en ældre, lavere nabobebyggelse, har altid været lukkede og er det stadig, men er blevet opgraderet på flere måder. Før fremstod de meget massivt som to pudsede flader, men nu er travertinbeklædningen på gadefacaderne trukket med rundt. På gavlene har beklædningen ingen synlig fastgørelse, som de oprindelige plader har, så forskellen mellem det gamle og det nye antydes, samtidig med at der skabes en helhed, hvor det også er blevet muligt at integrere ejendommens solceller.

Markiser forbedrer indeklimaet

Efter renoveringen står gadefacaderne stadig, som da bygningen blev opført. Beskadigede travertinplader er repareret eller fornyet, og de utilpassede vinduer fra 1980’erne, der også var slidte og utætte, er skiftet ud til nye. De har spinkle dimensioner i sprosser og rammer, som de oprindelige jernvinduer havde. De nye vinduer har energiruder og integrerede markiser, der er formgivet på baggrund af markiser på andre bygninger fra 1930’erne, som er tegnet af samme arkitekt. Derfor passer de til arkitekturen, selv om de ikke har været der oprindeligt. Markiserne har været en afgørende faktor i at forbedre indeklimaet, for de holder solens varme ude, så overophedning indenfor undgås, samtidig med at de ikke blokerer for udsyn.

Differentieret isolering

Indeklimaet er endvidere forbedret med ny akustikregulering og nye varme-, køle- og ventilationsanlæg for hver etage. Installationerne er ført i en skakt, der oprindeligt var vareelevator, og luftindtag og afkast foregår fra gården og over taget, så det ikke er synligt fra gaden. Afkastkanalerne er heller ikke synlige fra gården, hvor de er indfældet i facaden. Det nye ventilationsanlæg har varmegenvinding, og bygningen er også blevet efterisoleret med metoder afstemt efter bygningens forskellige muligheder. Mod gaden er f.eks. foretaget indvendig isolering for ikke at karambolere med de oprindelige facader, lige som der er anvendt en isoleringstype, der har god effekt selv ved små dimensioner, så vægge og vindueslysninger ikke bliver for tykke at se på. Gavle og gårdfacader er til gengæld isoleret udvendigt. Bygningen havde før renoveringen et meget højt energiforbrug, der nu er reduceret med omkring 70 %.

Nyt areal midt i den tætte by

Byggelogistikken har været udfordrende, for bygningen var i drift undervejs, og det er krævende at gennemføre så stor en renovering i tæt bebyggelse. At det herudover er lykkedes på en nænsom måde at skabe nyt kontorareal og nye udendørs opholdsarealer i Indre By, er lidt af en bedrift. Det har været muligt, fordi der på taget oprindeligt lå en lav, tilbagetrukket sjette etage, der havde været pelslager. Den er nu fjernet, og der er i stedet skabt to nye etager med kontorlokaler, der kan ændres til boliger, hvis man engang skulle ønske det, og to tagterrasser med storslået udsigt over byen. Bygningens brugere har herudover fået adgang til et nyt gårdrum og nye balkoner vendt mod gården.

Selv en omfattende renovering vil altid være en god investering, når adressen hedder København K. Det burde forpligte til at gøre tingene ordentligt, og det har bygherren formået ved at sætte barren højt for materialer og udførelse, så bygningen kan holde mange år endnu. Lang levetid er en del af en bæredygtig tilgang, og i dag søger mange lejere da også lejemål, der har bæredygtighed som fokus. Men renoveringen med styrkelsen af husets historie er også til glæde for de mange mennesker, der hver dag går forbi Bangs Hus på Strøget og de omkringliggende gader.