fbpx

Her er nomineringsudvalget

28. feb 2013

Udvalget, der efter den 14. april skal vurdere, hvilke projekter der skal nomineres til RENOVER prisen, består af fire sværvægtere inden for hver deres fagområde.

Udvalgets formand, Gøsta Knudsen, repræsenterer den arkitektfaglige viden. Han har tidligere været rektor for Arkitektskolen i Aarhus, rektor for Danmarks Designskole og senest stadsarkitekt i Aarhus Kommune. Selvom Gøsta Knudsen repræsenterer den arkitektfaglige viden, har han også erfaring fra andre byggefagligheder. Han er nemlig både uddannet murer og konstruktør inden han valgte vejen som arkitekt.

Torben Esbensen repræsenterer den ingeniørfaglige viden i udvalget. Han er direktør i Esbensen Rådgivende Ingeniører, som er stiftet af hans far i 1947. Firmaet har specialiseret sig i energi, indeklima og bæredygtigt byggeri og har en global kundeportefølje.. Torben Esbensen er uddannet  konstruktionsingeniør.

Som administrerende direktør i Freja Ejendomme tilfører Karen Mosbech nomineringsudvalget stor og kompetent bygherreerfaring. Freja Ejendomme udvikler og sælger statens ejendomme med fokus på, at værdiforøgelse og nettogevinst går hånd i hånd med samfundshensyn, arkitektur og bæredygtighed. Karen Mosbech har tidligere været direktør i Københavns Ejendomme og chef i Slots- og Ejendomsstyrelsen og er uddannet arkitekt.

Henrik Mielke repræsenterer de udførende fag i udvalget. Han er direktør i Enemærke & Petersen, en entreprenørvirksomhed med mere end 500 ansatte. Enemærke og Petersen varetager alle former for entreprenøropgaver, herunder renovering. Henrik Mielke er uddannet murer og ingeniør.

 

3 hurtige til udvalgsformanden:

Hvorfor er renovering vigtig?

Fordi den del af byggeriet, der allerede er færdig, er langt større end nybyggeriet. Og når ambitionen f.eks. er et mere bæredygtigt byggeri, så er det langt mere effektivt at kaste sig  over den eksisterende bygningsmasse i stedet for nybyggeriet.

Hvad karakteriserer god renovering?

God renovering er selvfølgelig noget som folk, der bruger det er glade for. Når det er sagt, så synes jeg også, at renovering skal give noget til byens rum, f.eks. vise, at det arkitektonisk har noget på hjerte. Og så skal det være bæredygtigt, så det bidrager til en fornuftig brug af vores ressourcer.

Kan du give et eksempel på dårlig renovering?

Facaderenoveringerne i 70’erne, hvor man plastrede spraglede metalplader uden på betonen. Man ændrede bygningens arkitektur fuldstændig, så tankerne i stedet blev ledt hen på mexicanske kagedåser. Det er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå.