fbpx

Helhedsrenovering i Københavns Kommune

05. dec 2013

I januar 2006 blev Københavns Ejendomme etableret som en selvstændig tværgående koncernenhed i Københavns Kommune, som varetager næsten alle opgaver inden for kommunens ejendomme – herunder renovering. Københavns kommune arbejder med en særlig strategi for renoveringen af kommunens ejendomme, hvor klimaskærm, indeklima, energi, modernisering, tilgængelighed og arkitektur tænkes ind i samme renovering. Direktør i Københavns Ejendomme, Gyrithe Saltorp, fortæller.

Hvilken tilgang har I til renovering i Københavns Ejendomme?

Vi taler rigtig meget om helhedsrenovering, som handler om at forbedre bygningerne på alle mulige måder på én gang – lige fra indeklima til klimaskærm.  Vi har f.eks. investeret 1 mia. i helhedsrenoveringen af 27 skoler, som skal gås igennem udvendigt og indvendigt på alle leder og kanter, så vi kan få skoler, der er så fremtidssikrede som muligt.

Hvad er fordelen ved denne form for renovering?

Det er en klart billigere måde at renovere på. Det, der er dyrt i renovering – ikke mindst i det offentlige – er at få opgaverne beskrevet og udbudt, at udforme kontrakter og at etablere byggeplads. Det er billigere at få etableret en enkelt byggeplads og at få opgaverne beskrevet og udbudt en enkelt gang. Det betyder også, at brugerne af bygningerne kun skal generes en enkelt gang frem for mange gange.

Er der nogle udfordringer i forhold til helhedsrenovering?

For mange kommuner vil det være en udfordring, hvis de ikke har så mange penge at investere i renovering. Så vil de højst sandsynligt være tilbøjelige til at prioritere, så flest muligt får glæde af pengene. Derfor kræver det en politisk accept af, at pengene hellere skal gøre rigtig godt få steder frem for lidt godt mange steder. Det er et valg, politikerne i de enkelte kommuner må træffe.

Kræver helhedsrenovering noget særligt af de involverede aktører?

Når man arbejder med helhedsrenovering, er det vigtig, at man har en helhedstankegang. Det kræver, at de involverede kan tænke langsigtet og på tværs af traditionelle faggrænser. Ingen entreprenør eller rådgiver kan vide alt om f.eks. energi og indeklima, så det kræver nogle rigtig gode samarbejdspartnere, hvis man skal kunne levere på helhedsrenoveringsprojekter i kommunerne fremover. Måske man skal begynde at tænke i strategiske partnerskaber eller at organisere sig i konsortier, hvor man, inden renoveringsprojekter bliver udbudt, har aftalt at arbejde sammen på en bestemt måde. Projektering og udførelse inden for fremtidige renoveringsprojekter vil blive ændret markant, og krav fra det offentlige om innovation vil blive uundgåelige. 

Hvad gør I selv som bygherre for at fremme helhedsrenovering?

Som en stor offentlig bygherre er vi meget opmærksomme på selv at blive bedre til det arbejde, vi laver, men vi vil også gerne være med til at udvikle byggesektoren i forhold til, hvordan den arbejder. Derfor er vi i tæt dialog med forskellige repræsentanter fra branchen, hvor vi hører dem, hvad de ville gøre, hvis de skulle udbyde en helhedsrenovering. Hvad ville de især lægge vægt på? Hvordan ville de organisere sig? Og ville de f.eks. sætte rådgiver, entreprenør og materialeproducent på banen samtidig? Denne dialog gør os skarpere, når vi sidder med de enkelte projekter.

Læs mere om helhedsrenovering i Københavns Kommune her.