fbpx

Grøn Omstillingsfond – også for renovering

07. nov 2013

Med Finansloven 2013 blev Grøn Omstillingsfond etableret, en fond der skal understøtte øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser. Selvom fonden ikke er direkte møntet på renovering, kan fonden sagtens være relevant for renoveringsprojekter, forklarer Malene Baunsgaard, fuldmægtig, Grøn Omstillingsfond, Erhvervsstyrelsen:

Grøn Omstillingsfond er ikke direkte rettet mod renoveringsprojekter – hvordan kvalificerer et renoveringsprojekt sig til at modtage støtte fra fonden?

– Grøn Omstillingsfond giver tilskud ud fra fem tildelingskriterier. Noget af det, der er centralt, er udviklings- og beskæftigelseseffekterne, dvs. potentialerne for at skabe nye job og øge omsætningen i virksomheden. Et projekt skal også have en nyhedsværdi – det skal altså være nyskabende og omhandle nye produkter, materialer eller serviceydelser, der adskiller sig fra eksisterende løsninger på det globale marked.  Det er desuden vigtigt, at projektet er grønt. Fonden fremmer grønne løsninger, så et projekt vil blive vurderet ud fra dets potentielle miljøeffekter – f.eks. gennem reduceret energiforbrug eller ved anvendelse af bæredygtige materialer. Endelig skal man beskrive, hvilke kompetencer man har i forhold til at gennemføre  renoveringsprojektet, og hvorfor støtten fra fonden er nødvendig for at kunne gennemføre projektet.

Hvilke potentialer ser du i fonden i forhold til renoveringsprojekter?

– Grøn Omstillingsfond er ikke målrettet nogen specifikke brancher, men støtter projekter, som rammer ind under et eller flere af fondens temaer, f.eks. fremme af nye bæredygtige materialer og udvikling af grønne forretningsmodeller. Hvis man har en idé til, hvordan man kan lave et grønt forretningskoncept for renoveringer – og hvis man har en klar forventning om, at konceptet vil skabe en bedre bundlinje i ens virksomhed og have en miljømæssig effekt – kan Grøn Omstillingsfond være en mulighed.

Hvad skal man gøre, hvis man har gerne vil søge støtte til et projekt?

– Man skal holde øje med vores hjemmeside www.groenomstilling.dk for at få information om, hvornår der åbner en ny ansøgningsrunde. Man kan evt. tilmelde sig fondens nyhedsbrev – så får man automatisk besked, når det sker.