fbpx

Gode råd gives videre

28. aug 2013

Seks projekter er nomineret til RENOVER prisen, fordi de på hver deres måde udmærker sig inden for renovering. Vi har spurgt bygherrerne på de seks projekter, hvilket råd de gerne vil give videre til fremtidens renoveringsprojekter.

Poplen: Godt samarbejde er en forudsætning for et godt projekt

Ved en byggesag i kommunalt regi er der en del parter, som skal samarbejde og tilgodeses. Planlægningsfasen skal give mulighed for at alles ideer bliver drøftet og vendt. Alle ønsker er formodentlig ikke mulige at tilgodese, enten fordi det økonomiske grundlag ikke er til stede eller fordi det byggeteknisk, indretnings- eller lovmæssigt ikke er realistisk – men at blive lyttet til, giver grobund for velvilje og fleksibilitet. – Finn Hansen, bygningskonstruktør i Roskilde Kommune

Langkærparken: Involver brugerne

– Det er i sagens natur en stor belastning i beboernes dagligdag, at boligen og boligblokken skal udsættes for omfattende renovering. Det er derfor vigtigt, at beboerne får medejerskab til projektet. Det opnår man ved at inddrage beboerne i den tidlige programfase. Hvad er boligområdets styrke og svagheder, og hvad er beboernes præferencer? Desuden bør man tilbyde beboerne et katalog af valgmuligheder, hvis renoveringen også omfatter boligen, f.eks. renovering af køkken og bad. Der er ingen tvivl om, at brugerinvolveringen er værdiskabende i processerne og i forhold til det færdige produkt. – Claus Poulsen, konsulent hos AL2Bolig

Henkel: Sørg for en fleksibel tidsplan

– Da alle renoveringsprojekter er forskellige, er det svært at trække én læring ud som kan bruges af alle fremtidige renoveringsprojekter. Skal jeg alligevel nævne noget, må det være, at det er vigtigt med en fleksibel tidsplan, så man kan tage højde for de uforudsigelige ting, der opstår. Det havde vi ikke i renoveringen af Henkel, og det betød, at vi på et tidspunkt var nødt til at arbejde i weekender og om aftenen. Det er ikke særligt positivt for renoveringsprocessen, når alle skal arbejde i døgndrift. – Jørn Petersen, partner i Søtoftegård Sjælland A/S

Ryesgade 30: Grundig analyse sikrer økonomien

– Større renoveringsprojekter kræver en tilbundsgående analyse af ejendommens og kvarterets fulde potentiale, herunder hvilke beboer- og erhvervssammensætninger der vil være optimale for både ejendommen og kvarteret. På baggrund af en sådan analyse af Ryesgade 30 blev vi bekræftet i, at ejendommen kunne bære den massive investering som en så omfattende renovering som den udførte krævede, ligesom vi med basis i analysen konkluderede, at investeringen måtte betragtes som særdeles fremtidssikker, da kvarteret var inde i en positiv udvikling, og derfor måtte forventes at stige i attraktivitet over de kommende år. – Morten Juul Andersen, projektchef hos Advokaterne Arup & Hvidt

Nordkraft: Vær sikker på projektets potentiale

Selv om en opgave som at renovere Nordkraft og omdanne det til et ”Kraftcenter for Kultur og Fritid” er en kolossal udfordring, skal man endelig ikke holde sig tilbage. Det helt centrale er, at man er sikker på, at man har udviklet en unik og holdbar indholdsmæssig vision som et bygningskompleks kan renoveres til at danne fysisk ramme for. – Claus René Pedersen, chefkonsulent I Kultur- & Fritidsafdelingen i Aalborg Kommune

Vestermølle: Skab klarhed over projektets muligheder og rammer

– Brug den fornødne tid på at analysere de bygningsmæssige muligheder. Fokusér på ønsker og behov og find den optimale energiløsning. Skab klarhed over de økonomiske rammer, herunder den efterfølgende drift og vær opmærksom på, at der kan være reelle begrænsninger i forhold til økonomisk formåen, såvel som myndighedskrav og fredningsbestemmelser. – Jørgen Lund Christiansen, Formand for Vestermølle Møllelaug