fbpx

Fra klasseværelser til seniorboliger

26. sep 2023

I 1921 fik Rudkøbing på Langeland en ny og statelig skolebygning, hvor byens børn gennem generationer har siddet på skolebænken. Efter en renovering og ombygning har skolen i dag fået nyt liv som 22 almene seniorboliger. Den nye funktion sikrer liv i en af byens vigtige historiske ejendomme og tilbyder helt særlige lejligheder med højt til loftet og masser af lys.

Navnetrækket på Rudkøbing Gamle Skole pryder stadig facaden, selv om livet som skole ophørte i 2010. Efter forskellige midlertidige anvendelser ønskede kommunen at finde en privat investor, der ville binde an med at skabe en ny funktion til bygningen. Det havde de dog ikke held med, for skolen ligger i en del af landet, hvor det kan være svært at tjene sin investering hjem og skabe en god forretning. Til gengæld påtog en almen boligorganisation
sig opgaven, for de kunne se bygningens muligheder for at skabe gode seniorboliger.

Højt til loftet og masser af lys

Også andre kunne se potentialet, for omkring 150 havde skrevet sig op på venteliste til en bolig, inden byggeriet var færdigt, og lejlighederne blev lejet ud inden for kort tid. Flere af beboerne har engang været elever på skolen og er nu vendt tilbage til nogle næsten palæagtige lejligheder med en loftshøjde på knap 4 meter og meget dagslys. Det er nemlig typiske træk for klasseværelser, der skulle være så lyse og luftige som muligt og derfor fik store vinduer og meget volumen – det havde man næppe prioriteret i nybyggeri. Gulvniveauet i både den nederste etage og i taglejlighederne er endda hævet, så det er muligt i dag at kigge direkte ud af de oprindeligt højtsiddende vinduer. I taget ville man nemlig ikke sænke eller udvide tagvinduer og kviste nedefter, da det ville gå ud over tagfoden og den markante gesims.

På bygningens præmisser

I det hele taget har man ønsket så få indgreb i den oprindelige bygning som muligt, så der er taget udgangspunkt i at bevare og udnytte bygningens udseende og geometri frem for at bruge tid og penge på at bygge for voldsomt om. Lejlighederne er derfor placeret og disponeret på bygningens præmisser og er lagt, hvor det kunne lade sig gøre. Derfor er der forskellige typer og størrelser fra 71 til 109 m2. Fælles for dem alle er, at de har niveaufri adgang i kraft af en ny elevator, lige som tilgængelighed er tænkt ind i belægninger og udendørsramper. Alle lejligheder har privat altan bortset fra lejlighederne i stueetagen, der har hver sin terrasse. Herudover har projektet sikret et formindsket energiforbrug med nyt varmesystem og med efterisolering af tag, terrændæk, gulve og hulmur. Vinduerne er også nye, for de gamle var i for dårlig stand til at blive bevaret, men de er til gengæld solgt videre og har fået nye funktioner i bl.a. orangerier. De nye vinduer er udført hos en lokal producent, ligesom de fleste parter bag renoveringen er lokale. Blandt dem findes også tidligere skoleelever, som har ydet en ekstra indsats for at få projektet til at lykkes.

Gedigne materialer

Det var et krav fra bygherren at genanvende så mange som muligt af de oprindelige indvendige fyldingsdøre, der førte ind til hvert klasselokale. I dag kan beboerne derfor glæde sig over, at der i hver lejlighed findes én af de gamle døre. Der er også ofret både tid og penge på en ny hovedindgangsdør i egetræ. Den er udført hos snedkeren efter moderne krav, men med udgangspunkt i udtryk og håndværksmetoder fra den oprindelige indgangsdør og med specialfremstillede hængsler lavet af en klejnsmed. Bygningen blev i sin tid opført af traditionelle, gedigne byggematerialer, og i renoveringen er der lagt vægt på, at nye materialer og løsninger kan matche de oprindelige i kvalitet og holdbarhed. Med fokus på materialer med lang levetid og på holdbare løsninger er der lagt op til, at bygningen sagtens kan holde 100 år mere.

En levende bygningskultur

Renoveringen har ikke kun tilgodeset den enkelte bolig og de enkelte beboere. Fællesskabet har fået plads med omdannelsen af den tidligere pedelbolig til fælleshus og gæsteværelser. Pedelboligen blev i sin tid placeret for sig selv for at sikre pedellen lidt privatliv og har sin aflæselige plads i det samlede skoleanlæg, der også tæller to lave fløje med cykelparkering. Også her har dele af anlægget fået en ny anvendelse, for i cykelskurene er der indrettet nogle af de påkrævede depotrum for hver lejlighed.

Skolen har altid været en af byens vigtige bygninger, som mange lokale har et personligt forhold til, og med den nye funktion, der sikrer aktivitet i både bygningen og området, holdes den lokale kulturarv i live.