fbpx

Forladt kedelbygning bobler af nyt liv – kreativiteten trives i rå rammer

10. apr 2017

Det syder af energi i den gamle industribygning i Vejle. En udtjent kedelbygning fra 1940’erne er blevet renoveret, og kul og olie er erstattet af menneskeligt brændstof fra iværksættere og innovatører.

Kedelbygningen er en del af det gamle industrikompleks Spinderihallerne, som Vejle Kommune har forvandlet til en smeltedigel for innovation og erhvervsudvikling. Den gamle kedel er bevaret i det højloftede kedelrum, der i dag fungerer som et overdådigt trapperum. I en lavere sidebygning ligger arbejdspladserne for de mange små virksomheder, der enten har deres eget lille kontor eller sidder i store fællesrum, hvor deres plads helt enkelt er defineret af streger på gulvet

Fællesskab forpligter
For at få en plads i Kedelbygningen er det et krav, at man skal være en aktiv del af fællesskabet. Det giver gode rammer for små iværksættere og unge opstartsvirksomheder, fordi der allerede er etableret et kreativt miljø, som de kan indgå i.

– Virksomhederne arbejder i krydsfeltet mellem design, teknologi, leg og læring. Her er lærere, arkitekter, fotografer, kunstnere, designere og spiludviklere. Vi afholder festivaler, koncerter og saloner, og lokale klubber låner vores faciliteter. Det er et populært sted for photo-shoots, og vi har rundvisninger for folk, der gerne vil se bygningerne. Alt det, der foregår her, er med til at skabe en levende by. Det kommer ikke kun brugere og besøgende til gode – det peger tilbage på politikerne som en anerkendelse af, at de har investeret i den gamle bygning, fortæller Katrine Holm Kanstrup, der er chefkonsulent i Vejle Kommune.

Kraftcentral med højt til loftet
Under kedelrummet er stuetagen indrettet med offentligt tilgængelige værksteder med 3D-print, laserskærer og prototypeværksted. I det høje kedelrum ovenover har det ikke været muligt at indrette kontorer eller værksteder, og det har været en udfordring at bevare både rum og kedel og samtidig gøre bygningen funktionel.

– Det var egentlig meningen, at man også her skulle kunne sidde og arbejde, men pga. flugtvejs- og brandforhold er det blevet til et opstigningsrum. Ikke kun for brandtrapper, men også for tanker og idéer. Når man stiger op i rummet, får man idéen, fortæller arkitekt John Foldbjerg Lassen fra Schmidt Hammer Lassen.

Råt og robust
Renoveringen har betydet, at Vejle kan fastholde en del af sin historie ved at bevare bygningen, der i gamle dage producerede fjernvarme til Spinderihallerne. Omdannelsen er sket ud fra en filosofi om at bevare mest muligt af bygningens udseende og karakter og tilføre nye elementer i et moderne formsprog, der tydeligt adskiller sig fra det gamle. De rå rammer er et trækplaster for brugerne af Kedelbygningen. Rumhøjde, lysindfald, gamle maskiner og det synlige slid giver et visuelt inspirerende sted med en balance mellem historiens spor og de nye designmæssige tiltag.

Kedelbygningen er opført med synlig beton-skeletkonstruktion med røde teglfyldninger. Konstruktionen er bevaret, og uden på murene er tilføjet bokse i cortenstål og glas med et enkelt og præcist udtryk. De nye elementer er tydeligt fra en anden tid, og de understreger den nye funktion, samtidig med at deres overflader og materialer passer til den gamle bygnings industrielle stemning.

– Vi har ladet så mange overflader som muligt stå lige så rå, som vi fandt dem. Vi har f.eks. ikke renset graffitien af. Det har betydet, at nogle af håndværkerne har følt, at de skulle gå på kompromis med deres faglige stolthed, når de ikke måtte gøre overfladerne pæne igen. I nedbrydningsprocessen måtte vi også gå rundt med nedbryderne og udpege det, de måtte fjerne. De undrede sig over, hvorfor vi dog ikke bare ryddede det hele – det havde været meget nemmere, fortæller Tina Andersen Mølby fra Vejle Kommune.

Tekniske udfordringer
– Den gamle bygning har givet os en del udfordringer på ingeniørsiden. De bærende konstruktioner var ikke dokumenterede, så vi har været nødt til at lave indgreb i bygningen for at finde ud af, hvad den kunne holde til. De store søjlekonstruktioner har været gennemgående og dermed ubrudte kuldebroer, hvor vi har været nødt til at lave kuldebrosisolering. Tidligere brugte man bl.a. blymaling, PCB, asbest og andre giftige komponenter i byggeriet, så vi har også været igennem en omfattende miljøsanering, fortæller ingeniør Poul Anker Frederiksen fra Rambøll.

Også indeklimaet har været et stort tema. Der er bygget akustikdæmpende materialer ind, uden at det skæmmer rummene, og energimæssigt er der arbejdet med flere løsninger. Alle vinduer er skiftet ud med 3-lags højeffektive energiruder med U-værdi på 1,2 W/m2. Det var et krav, at vinduerne skulle være autentiske i deres udtryk, så de passer til industribygningen. Udvendig isolering var ikke mulig, fordi bygningens udtryk skulle fastholdes. I kedelrummet er der foretaget hulmursisolering med mineraluld, og i sidebygningen, der har massivt murværk, er der udført indvendig isolering med 50 mm Ytong Multipor. Boksene uden på bygningen har ventilation og er isoleret med 250-300 mm mineraluld og kan derfor bruges som kontorrum, der har kedelrummet som flugtvej.

Oven på det himmelstræbende kedelrum er der opført en stålboks, der kaldes Lanternen. Den er beregnet som udsigtsplatform, og i de mørke timer er den oplyst, så den sender lys ud i området. Kedelbygningen er på flere måder et fyrtårn for innovation og forretningsudvikling i Vejle og hele regionen.