fbpx

Fabrikshistorie giver lokal identitet

26. sep 2023

I 1940’erne blev nye bygninger til rebfabrikken Jacob Holm & Sønner opført på Amagerbro i København. Det var længe før, der var noget i Danmark, der hed indendørs butikscentre, og anlægget blev da også først i 1975 omdannet til Amager Centret. Efter en renovering står bygningens fabriksarv igen tydeligt frem, og centret er åbnet mod omgivelserne med flere besøgende og øget omsætning til følge.

Den tidligere rebfabrik blev opført i tidens enkle og stramme industrielle udtryk med store vinduespartier og markerede indgangstårne. Udtrykket er i tidens løb blevet udvisket, og et arkitektonisk greb i forbindelse med renoveringen af det nye Amager Centret har derfor været at fjerne nyere beklædning og dekoration fra facaderne, så den gamle fabriksarkitektur er kommet frem i lyset igen. De store vinduespartier har fået nye vinduer med samme spinkle opsprosning som de oprindelige jernvinduer, og de in situ-støbte betonfacader står med levende overflader med tydelige aftryk efter forskallingsbrædderne, der blev brugt under støbningen.

Værdi til lokalområdet

Renoveringen af Amager Centret har ikke kun taget udgangspunkt i den oprindelige industrielle arkitektur, men også i brugerne. Det har nemlig været et mål, at de mange trofaste gæster også bagefter skulle kunne genkende deres lokale center, der ikke bare skulle efterligne alle andre. F.eks. har det været et sigte, at 10 % af lejemålene skal være butikker eller restauranter, der ikke findes i andre centre, f.eks. et lokalt microbryggeri og en vintagebutik med udlejning af designertøj. Undervejs i processen blev der holdt dialogmøder med lokale interessenter, bl.a. Amager Lokaludvalg, og der blev afholdt åbne arrangementer for at sikre, at det nye center ville skabe værdi i nærområdet.

Større åbenhed og nye opholdsarealer

Renoveringen har derfor fokuseret på at ændre centret fra at være et lukket og indadvendt system til at åbne sig mod omgivelserne og blive en mere aktiv del af det lokale liv. Det sørger bl.a. de store vinduespartier for, og der er flere steder også skabt adgang til butikker og spisesteder direkte fra gaden, hvad der ikke har været før.

Særligt kommer åbenheden til udtryk i to nye byrum, der er skabt ved at omlægge trafikken til og fra centeret. Før var der nemlig to indkørsler til det integrerede parkeringshus, mens der i dag kun er én. På den måde er der foran den del af centeret, der ligger lige ved Amagerbro metrostation, skabt en stor plads, der kun er for blød trafik, så man kan færdes trygt. Endvidere er en gård, der før blev brugt til affaldshåndtering og var meget belastet af tung trafik, forvandlet til en rolig plads omgivet af bygninger med spisesteder i stueetagen, så der er liv både om dagen og aftenen. Samtidig med at renoveringen således tager udgangspunkt i lokalområdet, har netop det også været en stor udfordring. Byggelogistikken er nemlig vanskelig på en byggegrund midt i byen, og endvidere har centret været i drift i hele byggeperioden.

Store besparelser på energiforbruget

En vigtig del af projektet har været en omfattende energirenovering, der har sænket det meget store energiforbrug betydeligt med en energibesparelse på over 2.000.000 kWh. På baggrund af undersøgelser af eksisterende belysning, varmesystem og ventilation er centerets tekniske installationer fornyet og omlagt, så de nu er samlet i en tekniketage ét sted frem for at være decentralt placeret. Det har frigivet areal, der i stedet kan bruges til udlejning og dermed er en økonomisk gevinst for centret udover selve besparelserne på energiforbruget, der også giver en mindre udledning af CO2. Miljøet er der også tænkt på i forhold til at minimere materialespild, for flere steder er nedrevne materialer sorteret og så vidt muligt brugt i andre byggerier, og centrets nye gulve er lagt oven på de eksisterende, så de gamle gulvmaterialer ikke skulle bortskaffes.

Bedre kundeflow og øget omsætning

Renoveringen har indenfor givet et bedre flow, så ingen butiksgange ender blindt, som det før var tilfældet. Nedsænkede, lukkede kassettelofter er fjernet, så der er større loftshøjde, og gange og pladser opfattes derfor mere luftige. Det skyldes også, at der flere steder er lavet nye vinduesåbninger i de før helt lukkede ydermure. Det var nemlig et stort ønske at forøge mængden af dagslys i centeret, og i dag giver de nye vinduespartier både naturligt lys og kig til himlen og til grønne plantevægge i små lysgårde, der er etableret til formålet.

At renoveringen er vellykket, vidner centrets lejere om. Modsat den almindelige tendens for butikscentre er der meget lidt tomgang, og lejerne har større omsætning end før – endda selv om de nye opholdsmuligheder med flere uformelle mødesteder betyder, at man kan besøge centret uden at købe noget.