fbpx

Et blandet nomineringsfelt

25. jun 2013

Det er seks meget forskellige projekter, som et enigt Nomineringsudvalg har indstillet til RENOVER prisen 2013. Men energiforbedringer og arkitektonisk kvalitet har været i højsædet i alle projekter.

Med nomineringen af Henkel, Poplen, Ryesgade 30, Vester Mølle, Nordkraft og Poplen har Nomineringsudvalget valgt seks meget forskellige projekter, der strækker sig fra en budgetvenlig renovering af en institution i Roskilde til mega-renoveringen af et gammelt kulkraftværk i Aalborg. Netop diversiteten har været i fokus i udvælgelsesprocessen:

– Det har været vigtigt for os i Nomineringsudvalget at udvælge forskellige typer af byggeri, så vi får vist så mange facetter af renovering som muligt. Der har været tænkt meget i eksempelværdien, fortæller Gøsta Knudsen, formand for Nomineringsudvalget og tidligere stadsarkitekt i Aarhus.

På trods af den store spredning har projekterne dog visse ting til fælles:

– De nominerede projekter har alle sammen været i stand til at opnå betragtelige forbedringer i ressourceforbrug. I alle projekter har man på begavet vis formået at minimere energiforbruget, samtidig med at man har bevaret den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, forklarer Gøsta Knudsen.

Projekterne opfylder alle sammen de nomineringskriterier, der er grundlag for prisen. Men de udmærker sig hver især inden for forskellige af dem, mener Gøsta Knudsen:

– Nordkraft og Vester Mølle er projekter, der i den grad har løftet lokalområdet. Poplen har på bemærkelsesværdig vis opnået et resultat af virkelig høj kvalitet på trods af en stram økonomi. Langkærparken tager energirenoveringen til sit yderste og har skabt Danmarks første etageejendom i energiklasse 0. Henkel er et fornemt eksempel på en vellykket funktionel omstilling fra industriel produktion til kontorerhverv uden at gå på kompromis med den oprindelige arkitekturs kulturhistoriske kvaliteter. Og renoveringen af Ryesgade 30 viser at forbedret funktionalitet og markante besparelser på energiforbruget sagtens kan gå hånd i hånd med  kulturhistoriske og arkitektoniske hensyn.

Hos Realdania og GI er de også mere end tilfredse med de indstillede projekter og ikke mindst det varierede finalefelt, som viser, at folk er villige til at give deres hjerteblod og presse deres kreative formåen i forhold til renovering. De håber at projekterne i fremtiden kan være med til at skabe en “best practice” inden for renovering:

-Med RENOVER prisen kan vi skabe større synlighed omkring de gode og nyskabende projekter og på den måde medvirke til at inspirere og fremme best practice indenfor renovering af vores bygninger – til gavn både for samfundet generelt og for den enkeltes livskvalitet i hverdagen, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.