fbpx

Det skal være prestigefyldt at arbejde med renovering

06. feb 2014

I løbet af 2013 er Kim Lind Larsen tiltrådt som både formand for Byggegruppen i 3F og som formand for BAT-kartellet. Her forklarer han, hvordan han ser fremtidens renoveringsudfordring i forholde til sine medlemmer.  

Renovering er i dag den største leverandør af arbejdspladser i byggeriet. Hvordan oplever du, at opfattelsen af renoveringsdisciplinen er blandt dine medlemmer?

 – Fordi nybyggeriet er sat i bero på grund af krisen, er en stor del af vores medlemmer beskæftiget inden for renovering, og de er generelt tilfredse. Men jeg tror, der ligger en opgave i at fastholde arbejdskraften til renoveringsopgaverne, når højkonjunkturen sætter gang i nybyggeriet igen. Der vil flere håndværkere givetvis søge over i nybyggeriet, hvor lønningerne typisk er lidt højere. Til gengæld er det mit indtryk, at der er en særlig faglig stolthed blandt de håndværkere, der bevidst har søgt beskæftigelse inden for renovering. De synes, det er helt specielt at arbejde med bygninger, der har en historie, der skal bevares.

Har du et bud på, hvordan man fremadrettet kan sikre en høj beskæftigelse i renovering?

– Jeg tror, det kræver, at det generelt bliver mere prestigefyldt at arbejde med renovering, fx ved at hele branchen sætter fokus på kvaliteten i at arbejde med renovering. Her er RENOVER prisen en rigtig god start.

Hvordan arbejder I i BAT-kartellet og 3F for, at jeres medlemmer er klædt på til at varetage fremtidens renoveringsopgaver?

– Vi arbejder blandt andet på at få flere uddannet i gamle byggeteknikker. Hvis vi i fremtiden skal kunne renovere vores gamle bygninger, er det vigtigt, at de gamle byggeteknikker ikke går tabt. Vi sørger desuden for, at der løbende afholdes kurser og seminarer inden for alle håndværksbrancher, sådan at vores medlemmer altid ved, hvad der er oppe i tiden og er klædt på til at søge de muligheder, der er i byggebranchen.

Samarbejde på tværs af fagligheder bliver ofte fremhævet som en udfordring i renoveringsprojekter. Hvad gør BAT-kartellet og 3F for at fremme samarbejdet mellem håndværkere og andre byggeaktører?

– 3F har bidraget på flere projekter, der har haft fokus på det gode samarbejde, fx ”Bedre bundlinje”. Projektet gør blandt andet opmærksom på de fordele, der er ved at inddrage medarbejdere i planlægnings- og erfaringsprocesserne i byggeprojekter. Det har fx vist sig at være tidsbesparende og minimere antallet af arbejdsulykker.

Læs mere om projektet Bedre bundlinje her.

BLÅ BOG: KIM LIND LARSEN

Alder: 57 år
Uddannelse: Udlært tømrer i 1976
Tidligere erhverv:
Tillidsrepræsentant ved Asnæsværket ved Kalundborg
Faglig sekretær i SiD Kalundborg
Næstformand i 3F Kalundborg
Næstformand i 3F’s Byggegruppe