fbpx

Certificering skal gøre renovering mere bæredygtigt

24. mar 2015

Certificeringssystemet DGNB Denmark skal udvides til at omfatte alle renoveringsprojekter. Resultatet er en tjekliste til bygherren, der både tager hensyn til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Det handler om at fremtidssikre byggeriet, lyder det fra Green Building Council, som står bag systemet.

Bæredygtighed er et nøgleord i byggebranchen og et centralt element i omstillingen til et grønnere samfund. Men selvom renovering udgør langt den største del af den samlede produktion i branchen, findes der for få metoder til at måle på bæredygtighed i renovering.

– Hvis man virkelig vil fremme bæredygtighed i Danmark, er man nødt til at kigge mere på det eksisterende byggeri. En stor del af bygningsmassen står og venter på at blive renoveret, og vi vil gerne være med til at sørge for, at det bliver gjort med et bæredygtigt fokus, siger Mette Qvist, der er direktør i Green Building Council.

Menneske, miljø og bundlinje
Non-profit organisationen Green Building Council arbejder for at fremme og synliggøre bæredygtighed i dansk byggeri. Kernen i projektet er udviklingen af et fælles målbart certificeringssystem, som tager afsæt i kriterier udviklet af DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) i Tyskland.

Den certificerede bygning bliver målt og vejet på miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtigheds-kvaliteter, og tilsammen udgør de tre ligeværdige aspekter den samlede vurdering af bygningen.

– Det handler om at få bygget, så byggeriet fremtidssikres. Certificeringssystemet tilbyder en tjekliste til bygherren, som både forholder sig til menneske, miljø og bundlinje. Indeklimaet skal være optimalt, materialerne skal vælges med omtanke, og det hele skal indgå i en samlet totaløkonomisk vægtning. Det gælder ikke om at bygge billigst her og nu, men om at bygge billigst på sigt. Resultatet er en værdisikring af bygningen, der gør den interessant for kommende generationer af ejere og lejere, fortæller Mette Qvist.

DGNB-systemet har i første omgang været målrettet kontorbyggerier, etageejendomme, undervisningsinstitutioner og hospitaler, og ordningen har oprindeligt fokuseret på nybyggeri. Det skal der laves om på nu.

– Vi skulle starte et sted, og systemet har i første omgang skullet tilpasses danske forhold. Nu skal vi i gang med at udvikle værktøjer til renovering, så vi i endnu højere grad kan tage fat om problemstillingen. Det er en meget grundig proces, som kræver input og vurderinger fra en lang række eksperter og fagfolk, så vi kan få undersøgt alle muligheder for kvalitetsforbedringer i bæredygtig renovering, siger Mette Qvist.

Certificering dokumenterer en indsats
Arbejdet med at indlemme renovering i certificeringssystemet er allerede fremskredent. I samarbejde med Drost Fonden er Mette Qvist og Green Building Council aktuelt i færd med en vurdering af renoveringsprojektet Ryesgade 25 – nabo til RENOVER prisvinderen i 2013, Ryesgade 30 A-C. Og fremadrettet håber man at få mange flere om bord.

– Vi glæder os meget til at komme i gang, og vi har store forventninger til interessen i branchen. Hvis bygherrerne kan fremtidssikre deres initiativer, bliver renovering mere attraktivt. Certificeringen giver dokumentation for, at man som bygherrer ikke bare taler om bæredygtighed, men yder en indsats. Det er et signal til omverdenen og til de kommende generationer, og det er dem, vi arbejder for, siger Mette Qvist og fortsætter:

– Motiverne for at bygge og renovere bæredygtigt er mange, og man kan heller ikke komme uden om de menneskelige værdier. Vi møder en fantastisk interesse fra unge studerende og færdiguddannede, både arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører. De kan se fornuften i missionen, og de kan se perspektiverne og nødvendigheden af en bæredygtig udvikling.